Astăzi: 28.04.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
cariere.gov.md
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Funcţii vacante Pagina de start
Funcţii vacante

23.04.2015Anunț!
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, vineri, 24 aprilie 2015, cu începere de la ora 13.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
1. Poiană Olga
2. Cotruța Nina
3. Vizir Irina
4. Tofan igor
5. Cebotari Cristina
6. Batereanu Elena
7. Sobari Ion
8. Adam Andrei

21.04.2015 ANUNT
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str.V.Alecsandri,1,mun.Chișinău), anunță lista candidaților admiși la probaba scrisa care va avea loc la 22 aprilie 2015, ora 10.00, în incinta ministerului, sala de ședințe, et.VI,

Lista candidaților admiși la concursul pentru  ocuparea funcției publice vacante de:
-Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social
-Consultant superior, Secția acorduri, Direcția politici de asigurări sociale
-Șef direcție politici salariale
-Șef serviciu instituțiilor rezidențiale
-Consultant superior, Direcția management financiar al politicilor

1. Sobari Ion
2. Negru Fiodor
3. Lupașcu Oleg
4. Adam Andrei
5. Graur Gheorghe
6. Cebotari Cristina
7. Calaraș Igor
8. Suhan Nadejda
9. Cigorean Ecaterina
10. Teleman Oxana
11. Pîrgari Tatiana
12. Celonenco Dumitru
13. Haruța Gheorghe
14. Botezeanu Elena
15. Cotruța Nina
16. Poiană Olga
17. Nenov Ina
18. Tofan Igor
19. Vizir Irina
20. Budan Ion


16.04.2015 ANUNȚ


     INSPECȚIA SOCIALĂ, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
   Inspector -  1 funcție
   Inspector principal  – 1funcție
   Inspector principal pe perioadă determinată – 1 funcție

Scopul general al funcțiilor:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.

Sarcini de bază ale funcțiilor de inspector, inspector principal :
 asigurarea  exercitării inspecției asupra implementării prevederilor actelor normative  referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică  de organizare;
 participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali;
 depistarea și constatarea încălcarilor prevederilor legale din domeniul supus inspecției și informarea organelor competente;
 întocmirea rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității;
 participarea la elaborarea planului anual de control al Inspecției Sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
 examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite de la autorități publice și obștești, cetățeni, în adresa Inspecției Sociale, pregătirea răspunsurilor în termenii stabiliți conform prevederilor legislației în vigoare.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
• respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecționare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

 Telefon – 022-999-239, e-mail:  tamarabotnaru@yahoo.com
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact: Tamara Botnaru

 


La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 20 mai 2015.

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
- Hotărîrea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
- Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
                              

 16.04.2015

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection

Republic of Moldova

Ministry of Labor, Social Protection and Family

Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

 

Credit No. 5001-MD

Project ID No. P120913

Reference No. CS-S/30/IDA

Assignment Title: Communication adviser for Ministry of Labor, Social Protection and Family

 

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

Objective of the assignment:

The Consultant’s will support the Ministry of Labor, Social Protection and Family to improve the communication process with public, to raise public awareness regarding the social assistance reforms with particular emphasis on promoting public image of the Ajutor Social and Heating Allowance benefits. 

 

Tasks and responsibilities of the Consultant:

The Consultant will be responsible for:

1.      Managing media and public relations to support reform program in social assistance domain in Moldova.

2.      Pro-actively identifying the media opportunities to place the key messages related to the reform.

3.      Being the primarily contact for Project-related news and events concerning the Project “Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net” with the main emphasis on the Ajutor Social program and Heating Allowance.

4.      Providing inputs to planning, scheduling and organizing logistics for press conferences and other press events, such as briefings, interviews, off-the-record interactions, etc.

5.      Drafting press releases and press backgrounders, compiling and disseminating media packages. Ensuring quality control over materials reported in the press.

6.      Regularly updating media contacts database, establishing and maintaining pool of key trusted journalists that cover topics relevant to the social assistance reform in Moldova. Organizing media events, as needed.

7.      Contributing to development and maintenance of the MLSPF external web site. Writing content for Project-related news and events concerning the Project “Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net”.

8.      Advising ministry’s staff, local public authorities of 1st and 2nd level responsible for social domain and social assistance local units, on the communications regarding social assistance reform in relation to issues of potential public sensitivity from a media standpoint.

9.      Helping the ministry monitor effectiveness of its communication activities, how they target key external audiences and what impact they have on public opinion regarding the social assistance reforms.

 

Subordination, cooperation and duration of the work/assignment:

·      The consultant will report to the Project manager and coordinator.

·      The Consultant is expected to work closely with all subdivisions of the MLSPF and Committee for Social Protection, Health and Family of the Parliament of the Republic of Moldova.

·      The Consultant will work on full time basis (Monday-Friday) from 8.00 AM to 17.00.

·   Contract period: one year with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on May 2015.

 

Qualification Requirements:   

1.      MA in professional discipline or a Bachelor's Degree and 3 or more year's journalist experience.

2.      Proven experience in producing written and/or visual materials for mass media.

3.      Excellent verbal and written communication skills, strong presentation skills.

4.      Participation in development of communications approaches, tools and methodologies related to planning, executing, and monitoring media outreach campaigns.

5.      Knowledge and understanding of the media market in Moldova. Extended media contacts.

6.      Good knowledge of social, political and development issues in Moldova.

7.      Proven experience of working in public relations for the corporate sector or a key multilateral or bilateral donor is a plus.

8.      Good knowledge of social, political and development issues in Moldova.

9.      Excellent computer skills; ability to use standard Bank technology packages, e.g., Word, Lotus Notes, PowerPoint, Internet, Excel, etc; web-publishing skills an advantage.

10.  Good understanding of the social policies and institutions.

11.  Strong interpersonal skills and ability to work effectively with internal/external partners.

12.  Spoken and written fluency required in Romanian and Russian. Good command of English, an advantage.

 

     Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

 

Shrotlisting criteria

Points

1.          

Academic background and professional qualification

20

2.          

Adequacy for the assignment

70

3.          

Language knowledge

10

 

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in Romanian and English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.

 

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501

Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant

Vasile Alecsandri Street, #1, MD-2009, Chisinau, Republic of Moldova

Tel: (+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332

E-mail: hssap@mmpsf.gov.md

Web site: www.mmpsf.gov.md

 

Deadline for applications is April 27, 2015, 11:00 A.M. (Chisinau time) 

Only those selected will be contacted.

 

Terms of reference for the assignment

 

16.04.2015 

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection

Republic of Moldova

Ministry of Labor, Social Protection and Family

Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

 

Credit No. 5001-MD

Project ID No. P120913

Reference No. CS-S/29/IDA

Assignment Title: Consultant in communication and promotion of the policy measures to strengthen the social assistance system

 

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

Objective of the assignment:

The Consultant’s will proactively participate in the design and implementation of effective communications with the decision makers responsible for social protection policies in the Parliament  and in the Government as well as other stakeholders, including media and CSOs, in order to facilitate consensus building by raising awareness and understanding about, and improving the image of the reform of social assistance system with particular emphasis on Ajutor Social as a flagship poverty alleviation benefit program.

 

Tasks and responsibilities of the Consultant:

The Consultant will be responsible for:

1.      Examining the legislation, regulations and related institutional frameworks in the field of social protection.

2.      Assessing the draft regulations promoted by the MLSPF, opinions, objectives and proposals of the stakeholders, Parliament’s deputies amendments on draft Laws.

3.      Assessing the legal initiatives concerning social assistance filed, registered in Parliament.

4.      Giving support in the design of the report developed by the Committee for Social Protection, Health and Family on draft Laws in the social assistance filed (for first and second reading).

5.      Facilitating MLSPF`s cooperation with the Committee for Social Protection, Health and Family, and other stakeholders in communication of legal initiatives advancing reforms in social protection area.

6.      Contributing to public debates, radio and TV shows to promote (explain) the policy initiatives.

7.      Supporting organization of media events in relation to issues of social assistance reforms. 

8.      Supporting the work of the Consultative Council as a platform to carry out public consultations and to promote the social assistance policies.

 

Subordination, cooperation and duration of the work/assignment:

·      The consultant will report to the Project manager and coordinator.

·      The Consultant is expected to work closely with all subdivisions of the MLSPF and facilitate Ministry`s cooperation with the Parliament for improved communications on social assistance reforms supported by the project.

·      The Consultant will work on full time basis (Monday-Friday) from 8.00 AM to 17.00 PM.

·   Contract period: one year with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on May 2015.

 

Qualification Requirements:   

1.      MA in professional discipline or a Bachelor’s Degree and 3 or more year’s journalist experience;

2.      At least three years of experience in carrying out the analyses and researches in the public relation field; 

3.      Excellent verbal and written communication skills, strong presentation skills; 

4.      Good understanding of the public communication  filed and at least (5 years) of experience in the filed;

5.      Similar mission accomplishment would be an advantage; 

6.      Good knowledge of the social assistance area of the Republic of Moldova, an advantage;

7.      Excellent computer skills; ability to use standard technology packages, e.g., Word, Lotus Notes, PowerPoint, Internet, Excel, an advantage.

8.      Strong interpersonal skills and ability to work effectively with internal/external partners.

9.      Spoken and written fluency required in Romanian and Russian.  Good command of English, an advantage.

 

     Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

 

 

 

Shrotlisting criteria

Points

1.          

Academic background and professional qualification

20

2.          

Adequacy for the assignment

70

3.          

Language knowledge

10

 

 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.

 

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in Romanian and English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.

 

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501

Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant

Vasile Alecsandri Street, #1, MD-2009, Chisinau, Republic of Moldova

Tel: (+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332

E-mail: hssap@mmpsf.gov.md

Web site: www.mmpsf.gov.md

 

Deadline for applications is April 27, 2015, 11:00 A.M. (Chisinau time) 

Only those selected will be contacted.

 

Terms of reference for the assignment

 10.04.2015
A N U N Ț !

CONCURSUL pentru suplinirea funcției vacante de inspector superior– 1 funcție
a fost promovat de:
1. Baxan Angela

Inspector – 1 funcție
a fost  promovat de:
1. Prodan Alina08.04.2015
A N U N Ț !

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de: 

Inspector – 1 funcție
1. Constantinov Roman
2. Prodan Alina

Inspector superior – 1 funcție
1. Baxan Angela
2. Jalba Natalia

Interviul va avea loc la data de 09 aprilie 2015, ora 10.30, et. 6, sala de ședințe, Inspecția  Socială.03.04.2015
A N U N Ț !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector– 1 funcție, inspector superior – 1 funcție, 
care va avea loc la data de 07 aprilie 2015,  ora 10.30 în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
I. Inspector – 1 funcție
1.Constantinov Roman
2.Prodan Alina
3.Moraru Liviu
4.Topciu Antonina
5.Arnaut Tatiana
6.Gorgan Elena
II. Inspector superior – 1 funcție
1. Dragancea Larisa
2. Bogușevscaia Cristina
3. Baxan Angela
4. Jalba Natalia

01.04.2015

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul,copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 17 aprilie 2015, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1    Cetăţean al Republicii Moldova,
2    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
3    Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
4    Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1, B2),
5    Fără antecedente penale,
6    Apt de muncă, din punct de vedere medical,
7    Aptitudini:  de elaborare , de analiză şi sinteză a documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, spirit organizatoric, mobilizare de sine, abilităţi de lucru în echipă, comunicare eficientă
8    Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

 

I.Consultant, Direcţia raporturi de muncă şi parteneriat social, nedeterminată.

Scopul funcției: Participarea la elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social.

 Sarcinile de bază ale funcţiei:1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social;2. Prezentarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei muncii;3. Expertizarea proiectelor de acte normative care parvin în adresa Ministerului şi au tangenţe cu domeniul de activitate al Direcţiei;4. Pregătirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova şi prezentarea acestora Biroului Internaţional al Muncii;5. Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de domeniul muncii, parvenite de la cetăţeni, unităţile economice, organele publice centrale şi locale şi acordarea explicaţiilor juridice de rigoare;6. Examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii;7. Examinarea şi înregistrarea convenţiilor colective la nivel de ramură şi teritoriu.

 Studii: Superioare juridice (licenţă în drept).

 Cunoştinţe:- Cunoaşterea legislaţiei muncii

 - Cunoaşterea limbii de stat (cunoaşterea unei limbi moderne va fi o prioritate);                                                      - Deprinderi de operare la calculator.

 Abilităţi: De organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.

 Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, iniţiativă, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.      

Bibliografia:

1. Convenţiile fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii:

- nr.105 “Privind abolirea muncii  forţate” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 1991);

- nr.87 “Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);

- nr.98 “Privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);

- nr.111 „Privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);

- nr.138 “Privind virsta minima de angajare” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 519-XIV din 15 august 1999);

- nr.29 “Privind munca fortată sau obligatorie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);

- nr.100 Privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculină si a mîinii de lucru feminină pentru o muncă  de  valoare egală (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);

- nr.182 Privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor” (ratificată prin Legea 849-XV din 14 februarie 2002);

2. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

3. Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003);

4. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;

5. Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr.140-XV din 10 mai 2001;

6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;

7. Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr.245-XVI din 21 iulie 2006;

8. Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001;

9. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003;

10. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 “Despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină”;

11. Hotărîrea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă”;

12. Hotărîrea Guvernului nr.1273 din 19 noiembrie 2004 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere”;

13. Hotărîtea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 „Privind carnetul de muncă”;

14. Hotărirea Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile”;

15. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”;

16. Hotărîrea Guvernului nr.624 din 6 octombrie 1993 “Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”;

17. Hotărîrea Guvernului nr.541 din 7 iulie 2014 ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”;

18. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”;

19. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” ;

20. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”;

21. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.11 din 28 martie 2012 ”Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”;

22. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.12 din 9 iulie 2012 ”Formularul statelor de personal și permisul nominal de acces la locul de muncă”.

II. Şef direcţie, Direcţia politici salariale, nedeterminată.

Scopul general al funcţiei:  Asigurarea managementului efectiv al activităţii direcţiei pentru realizarea prerogativelor Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul retribuirii muncii.

                                Atribuții de bază: coordonarea elaborării şi realizării politicilor salariale, perfectarea şi perfecţionarea cadrului juridic în domeniu prin elaborarea, monitorizarea și evaluarea concepţiilor, programelor  și politicilor ce ţin de retribuirea muncii, elaborarea și modificarea actelor normative în domeniu, formularea și analiza variantelor alternative de realizare a politicilor, informarea  opiniei publice privind promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul retribuirii muncii;

         organizarea elaborării cadrului normativ ce ţine de normarea muncii, clasificarea ocupaţiilor şi îndrumarele tarifare de calificare;

asigurarea elaborării avizelor la proiectele de acte legislative şi normative, programe, planuri şi strategii înaintate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în parte ce ţine de retribuirea muncii;

                    planificarea, monitorizarea şi evaluarea activității direcţie