Astăzi: 31.10.2014
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Feedback
Achiziţii publice
Funcţii vacante
cariere.gov.md
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Funcţii vacante Pagina de start
Funcţii vacante


27.10.2014

  Announcement on the contracting of international consultant in the field of rearing and educating children in protection services

Advert Expert in childcare

ToR expert in childcare

30.09.2014

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection
Republic of Moldova
Ministry of Labor, Social Protection and Family
Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project
 
Credit No. 5001-MD
Project ID No. P120913
Assignment Title: Consultancy for support in establishing the center for continuous education of the human resources in the social assistance area
 
Reference No. CS-S/26/IDA
 
The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services.
In order to strengthen the professional capacities of the employees of the territorial social assistance structures and other personnel employed in the social protection area, the MLSPF has launched the establishing of the center of continuous education of the personnel from social assistance area and of other employees from the areas related to social assistance. MLSPF is going to launch the continuous education center activity in 2015. The services to be provided by the continuous education center will be addressed to the community social assistants, specialists in charge of Ajutor Social and Heating Allowance management, social services managers, Heads of Territorial Social Assistance Structures and other specialists in the field.
 
The Consultant’s Role would be responsible for: 
  1. Assuring support in the process of :
·         Development and promotion of the statute and regulation for the center of continuous education.
·         Providing support to launch the activities of the center of continuous education. 
 
  1. Ensuring efficient communication, including relations between MLSPF, territorial social assistance structures and other institutions of the central public administration such as Ministry of Finance, Ministry of Education, National Social Insurance House, National Employment Agency, and other related institutions such as Academy of Public Administration, State University and other higher education institutions. 
 
This is a one-year position with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on November 2014.
 
The Consultant will be based in the MLSPF and is expected to work closely with the Social Assistance Policy Department, Human Resources Division and Legal Service of the MLSPF. 
 
QUALIFICATION REQUIREMENTS   
1.     Advance degree in social assistance, public administration, public policies, law or other related areas and at least 5 years of experience in the field of human resources continuous education;
2.     In depth understanding of the human resources continuous education and management problems within public sector;
3.     In depth knowledge of legal frame of Moldovans’ administration sector and social assistance system and in depth understanding of public administration of Moldova and social assistance system;
4.     Experience in training needs assessment and providing trainings in the field of social assistance;
5.     In depth understanding of the tools and methodologies related to planning, execution and activities monitoring;  
6.     Excellent organizational and analytical skills; 
7.     Good understanding of social, political and development problems met in Moldova;
8.     Strong interpersonal skills and ability to work effectively with local/foreign partners. 
9.     Excellent verbal and written communication skills.  
10. LANGUAGE REQUIREMENTS: spoken and written fluency required in Romanian and Russian, good command of English.
 
     Ministry of Labor, Social Protection and Familynow invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
 

 
Shrotlisting criteria
Points
1.          
Academic background and professional qualification
20
2.          
Adequacy for the assignment
70
3.          
Communication skills and language knowledge
10

 
The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank BorrowersThe Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines. edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
 
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.
All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in English (on paper or electronically by e-mail) to the address below.
 
Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 332
 
Deadline for applications is October 13, 2014, 11:00 A.M. (Chisinau time) 
Only those selected will be contacted.
 

 

 01.08.2014

ANUNȚ

CONCURSUL pentru suplinirea funcției publice vacante  în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:  
Inspector - 1 funcție
1.    Baxan Angela

30.07.2014

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
                                      Inspector - 1 funcție
1.    Baxan Angela
2.    Misac Denis
3.    Ixari Olga

 
Interviul va avea loc la data de 31 iulie 2014, ora 10.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.


25 iulie  2014
                                          
A N U N Ț !

      Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector – 1 funcție,  care va avea loc la data de 29 iulie 2014, la ora 11.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției  publice vacante:

I. Inspector – 1 funcție


1.Postolachi Victoria
2.Ionițel Ludmila
3.Moga Diana
4.Ulinici Silvia
5.Ixari Olga
6.Paunescu Cristina
7.Misac Denis
8.Mocanu Irina
9.Baxan Angela
10.Iosipoi Natalia
11.Roșca Larisa
12.Cioclea Ion                                             

 

03.07.2014

    A N U N Ț
Inspecția Socială, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:   
    inspector -1 funcție,
Sarcini de bază:
- Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează  acordarea  prestaţiilor şi serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.
- întocmirea rapoartelor de inspecție în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate cu recomandări de îmbunătățire a activității, informarea organelor de drept,  după caz.

Condițiile de participare la concurs:
 Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a  limbii engleze(nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,
Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
Experiența profesională este un avantaj.
Cunoștințe:
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
• respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Alte cerințe specifice:
• de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu. Realizarea sarcinilor în domeniul inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor, şi a altor acte normative. Întocmirea rapoartelor, acordarea asistenţei metodologice.
Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail , care include:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă, în cazul de dispunere,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.
La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor –  24 iulie 2014
 Telefon – 022999239
 adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact – Tamara Botnaru, specialist principal, serviciul  resurse umane .

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;


02.07.2014

Anunț!
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
(str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, joi, 03 iulie 2014, cu începere de la ora 08.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
Pascari Dan
Ceban Vadim
Haritonov Artur
Vlad Luca
Haritonov Artur

Consulting Services - Contract awards

 

Project Name: Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net

Project Number: P120913

Country: Republic of Moldova

Report Period: May 1st - June 30th, 2014

 

 

Awarded Firm: AO Centrul de Politici Sociale “Parteneriate pentru viitor”

Address: Chisinau, Republic of Moldova

Contract signature date: June 18, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: 198880.0 MDL

Duration: 12 months

Summary scope of contract: Support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures.

 

 

Awarded Individual: Mr. Zvi Lerman

Address: Shoresh 90860, Israel

Contract signature date: June 20, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: USD 55820.0

Duration: 6 months

Summary scope of contract: Technical assistance in the area of agriculture income imputation (farmer’s households and auxiliary households/near the house plot) for the needs of social assistance.

 

 

Awarded Firm: Oxford Policy Management

Address: Oxford OX1 1BN, United Kingdom

Contract signature date: June 20, 2014

Method of Selection: Selection of Individual Consultants

Price: USD 50360.0

Duration: 6 months

Summary scope of contract: Review of the accuracy/performance of the Ajutorul Social programme (including income mechanism that is in use); efficiency of the last changes in proxy mechanism; investigate the reasons behind dropped take up in relation to program eligibility (not administration bottlenecks) and behind persistently exclusion error.

 26.06.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă desfășurarea probei scrise pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, care  va avea loc, marți, 01 iulie 2014, ora 10.00, în incinta ministerului, et. IV, bir.425, sala de ședință.

Lista candidaților invitați la proba scrisă:

1.      Micu Svetlana

2.      Gradinaru Sabina

3.      Ceban Vadim

4.      Brădișteanu Alexandru

5.      Pascari Dan

6.      Artur Haritonov

7.      Luca Vlad

8.      Ostap Victoria

9.      Bodros Oxana


 

23 iunie 2014

                                  ANUNȚ
CONCURSUL pentru suplinirea funcțiilor  vacante în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1.    Inspector superior
– 1 funcție
     I.  Graur Gheorghe
2.    Inspector
– 2 funcții
     I.     Golban Elena
     II. Culeanu Mariana


20 iunie 2014

ANUNȚ!
Inspecția Socială,
anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:
Inspector superior – 1 funcție
   1. Graur Gheorghe
Inspector  –  2 funcții
   1. Golban Elena
   2. Culeanu Mariana
   3. Jalba Natalia
 
Interviul
va avea loc la data de 23 iunie 2014, ora 10.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

18 iunie 2014
ANUNȚ !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector superior – 1 funcție,  inspector – 2 funcții, care va avea loc la data de 19 iunie 2014, la ora 11.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector superior– 1 funcție


1.    Grajdean Oleg
2.    Gorea Victoria
3.    Olari Cristina
4.    Graur Gheorghe
5.    Cîrlig Nicolae


  II. Inspector – 2 funcții

  1.Moga Diana
  2.Pîreu Alexandru
  3.Misac Denis
  4.Jalba Natalia
  5.Arabadjiu Ina
  6.Culeanu Mariana
  7.Golban Elena

07.06.2014

Anunț!
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 25 iunie 2014, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46 sau 022- 26-93-56.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1    Cetăţean al Republicii Moldova,
2    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
3    Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
4    Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1),
5    Fără antecedente penale,
6    Apt de muncă, din punct de vedere medical,
7    Aptitudini:  de elaborare , de analiză şi sinteză a documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, spirit organizatoric, mobilizare de sine, abilităţi de lucru în echipă, comunicare eficientă
8    Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.


1.    Specialist principal al Secției juridice (perioadă nedeterminată)
Cerinţe speciale:
•         studii superioare juridice (licențiat în drept);
•         cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei sociale;
•         01 an experienţă profesională în domeniu.
     Sarcinile de bază:
-    Participă, la necesitate, la elaborarea actelor normative;
-    Participă la efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte ale subdiviziunilor ministerului;
-    Colectarea şi generalizarea informaţiei în domeniul;
-    Avizarea proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierilor, prezentate pentru semnare ministerului.
-    Bibliografia concursului
-    Constituţia Republicii Moldova;
-    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea MMPSF, aprobat prin
    Hotărîrea de Guvern nr. 691 din 17 noiembrie 2009;

-    Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
-    Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
-    Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-    Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
-    Acte normative în domeniul de specialitate:
-    Codul civil al Republicii Moldova;
-    Codul Familiei al Republicii Moldova
-    Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova
-    Codul contravențional al Republicii Moldova;
-    Codul de executare al Republicii Moldova;
-     Codul muncii al Republicii Moldova;
-    Legea nr.156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat
-    Legea nr.489-XIV privind sistemul public de asigurări sociale
-    Legea nr.547-XV asistenţei sociale
-     Legea nr.338-XIII privind drepturile copilului.


2.    Consultant superior al Secției politici salariale (perioadă nedeterminată)

Cerinţe speciale:
-    Studii superioare de profil economic, juridic sau ingineresc;
-    Un an de experiență de muncă în autoritățile publice sau în întreprinderi în domeniul organizării salarizării și normării muncii;
-    Cunoașterea legislației muncii;
-    Posedarea cunoștințelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
-    Abilități de analiză cantitativă și calitativă a informației economice;
-    Cunoașterea limbilor de stat și ruse la nivel avansat(scris/citit/vorbit)
-    Cunoașterea limbii de circulație internațională (nivelul B1).

Scopul general al funcției:
Organizarea și elaborarea metodelor de reglementare a salarizării, metodelor și mecanismelor de apreciere a complexității muncii, perfecționarea în domeniul muncii.

Bibliografia
-    Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002;
-    Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005;
-    Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008;
-    Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22 martie 2012;
-    Clasificatorul ocupațiilor din RM CORM 006-14, aprobat prin ordinul MMPSF nr.22 din 03 martie 2014;
-    Codul Muncii al RM.

3.    Consultant al Secției politici migraționale (perioadă nedeterminată)
-    Cerinţe speciale:
Studii
- Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil juridice sau în domeniul relaţiilor internaţionale;
Cunoştinţe
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea terminologiei în domeniul migraţiei;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza este un avantaj) la nivel B1;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea politicii de stat în domeniul migraţiei și migrației de muncă:
- Întocmirea propunerilor privind modificarea și armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul migraţiei forţei de muncă cu standardele internaţionale;
- Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative transmise de alte organe centrale;
 
2.  Promovarea cooperării bi- şi multilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă:
- Colaborarea cu autorităţile publice centrale din Republica Moldova, competente în sfera migraţiei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi;
-  Conlucrarea cu organismele internaţionale care activează în domeniul migraţiei în scopul   eficientizării acţiunilor de reglementare a proceselor migraţiei de muncă

3. Efectuarea analizei impactului migraţiei forţei de muncă asupra situaţiei socio-economice a statului şi înaintarea propunerilor de rigoare:
- Acumularea, păstrarea, prelucrarea şi schimbul de date şi informaţii referitoare la procesele migraţionale pe plan intern şi extern.
-  Participarea la elaborarea de studii, sinteze, sondaje sociologice, analize şi evaluări în domeniu.

 Bibliografia:
- Convenţia nr.97 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind migraţia în scop de angajare (ratificată prin Legea RM nr.209-XVI din 29.07.2005);
- Convenția europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi (ratificată prin Legea RM nr. 20 din 10.02.2006);
- Convenţia nr. 181 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind agenţiile private de ocupare a forţei de munca.
Cadrul normativ național:
- Strategia naţională în domeniul  migraţiei şi azilului (2011-2020) aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 655 din 8 septembrie 2011;
- Legea cu privire la migraţia de muncă nr. 180 din 10.07.2008,
- Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16.04. 2010,
- Hotărîrea Guvernului nr.339 din 20.05.2014 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare.

4.    Consultant al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (nedeterminată)
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul juridic (licențiat în drept);
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională  la nivel B1;

Sarcinile de bază:
1. Elaborarea, sintetiza şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
2.    Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de activitate al Direcţiei, asigurînd  aplicarea  uniformă a legislaţiei naţionale în domeniul;
3.   Acordarea asistenţei metodologice cu privire la implementarea politicilor de activitate în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
4.   Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii social în domeniul egalităţii  de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA.
Bibliografia
 1. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane 2. Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Protocolul Opţional 3. Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 4. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003 6. Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000 7. Lege cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei in familie nr.45-XVI din 01.03.2007 8. Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005 9. Lege cu privire la asigurarea egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi nr.5-XVI din 09.02.2006 10. Lege privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane nr.42-XVI din 06.03.2008 11. Lege cu privire la protecţia martorilor şi altor participanti la procesul penal nr.105-XVI din 16.05.2008 12. Lege cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008 13. Lege cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23-XVI din 16.02.2007 14. Hotărirea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicării legislaţiei in cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii Nr.37 din 22.11.2004 15. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane si Regulamentul Comitetului Naţional şi a Planului Naţional de Acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011 Nr.472 din 26.03.2008 şi Hotărîrea Guvernului privind Planul specific adiţional la Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011 Nr. 1170 din 21.12.2010 16. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea,în perioada 2010-2012, a Programului Naţional nr. 933 din 31.12.2009 17. Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane nr. 1362 din 29.11.2006 18. Hotărirea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane Nr.847 din 11.07.2008 19. Hotărire privind aprobarea Regulamentului-cadru al Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane Nr.234 din 29.02.2008 20. Hotărirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi,precum şi a copiilor neinsoţiţi Nr.948 din 07.08.2008

28.05.2014

Inspecția Socială, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
inspector superior - 1 funcție
inspector - 2 funcții

Sarcini de bază:

- Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează  acordarea  prestaţiilor şi serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.
- întocmirea rapoartelor de inspecție în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate cu recomandări de îmbunătățire a activității, informarea organelor de drept,  după caz.

Condițiile de participare la concurs:
 
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a  limbii engleze(nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,

Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;

Experiența profesională este un avantaj.
Cunoștințe:
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.

Atitudini/Comportamente:

• respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Alte cerințe specifice:
• de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu. Realizarea sarcinilor în domeniul inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor, şi a altor acte normative. Întocmirea rapoartelor, acordarea asistenţei metodologice.

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail , care include:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă, în cazul de dispunere,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor –  17 iunie 2014

 Telefon – 022999239
 adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact – Tamara Botnaru, specialist principal, serviciul  resurse umane .

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
20.05.2014


ANUNȚ

CONCURSUL pentru suplinirea funcției publice vacante de contabil – șef în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1.    Zolotariov Vera

19.05.2014

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection
Republic of Moldova
Ministry of Labor, Social Protection and Family
Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

Credit No. 5001-MD
Project ID No. P120913

Assignment Title: Consultant to support in implementation of the service delivery standards of social assistance territorial structures

Reference No. CS-S/21/IDA

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
Recently, the MLSPF has been supported by the team of international experts who developed a set of service delivery standards and new business model for territorial social assistance structures (TSAS) which were also aimed at administration of Ajutor Social and Heating Allowance Programs.

The Consultant will:
•    Provide support in developing and applying necessary methods and tools in order to identify current capacity of TSAS to implement the standards.
•    Providing support in strengthening the organizational structure and operational capacity of TSAS to implement the standards.
•    Develop TSAS institutional capacity in compliance with the Change Management Plan that has been developed by the MLSPF.
•    Ensure effective communication, inclusively, the relationships between MLSPF, TSAS and other institutions which are in touch with Consulting Company to support the implementing the service delivery standards and the new business model administration to carry out the project objectives. 

    This is a one-year position with a possibility of extension upon positive performance of the Consultant. The assignment is expected to commence on June 2014.

Ministry of Labor, Social Protection and Family now invites eligible individual consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.
The Short-listing Criteria
1.    Advance degree in social assistance, public administration, public policies, law or other relevant fields, and at least 5 years  experience in the field of social protection;
2.    In depth understanding of the social service delivery field and management problems within public sector;
3.     In depth knowledge of legal frame of Moldovans’ administration sector and social assistance system; 
4.    Experience in service delivery standards;
5.    Experience in training needs assessment and providing trainings in the field of social assistance;
6.    In depth understanding of the tools and methodologies related to planning, execution and activities monitoring;  
7.    Excellent organizational and analytical skills; 
8.    Good understanding of social, political and development problems met in Moldova;
9.    Excellent computer skills and ability to use standards packages; 
10.    Strong interpersonal skills and ability to work effectively with local/foreign partners. 
11.    Language Requirements: Excellent verbal and written communication skills.  Spoken and written fluency required in Romanian and Russian, good command of English.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. The Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.
All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in English to the address below.

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 310
E-mail: hssap@mmpsf.gov.md
Web site: www.mmpsf.gov.md

Deadline for applications is May 30, 2014, 11:00 A.M. 
Only those selected will be contacted.


Terms of Reference for the assignment

17.05.2014

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
Contabil - șef - 1 funcție:

 1. Zolotariov Vera
 2. Gușan Victor
 
   Interviul va avea loc la data de 19.05.2014, ora 15.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

15.05.2014

A N U N Ț !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef  – 1 funcție, care va avea loc la data de 16 mai 2014, la orele 14.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției  publice vacante:

I. Contabil- șef – 1 funcție

1.     Zolotariov Vera

2.     Antonișen Ala

3.     Gușan Victor

4.     Bîtiu Viorica

                                    

25.04.2014
ANUNȚ
INSPECȚIA SOCIALĂ,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef - 1 funcție

Scopul general al funcției:
Colectarea, identificarea, gruparea, prelucrarea, înregistrarea, generalizarea elementelor contabile și de raportare financiară.
 
Sarcini de bază:
1.    Evidența contabilă a executării devizelor de cheltuieli.
2.    Elaborarea proiectelor de buget;
3.    Colectarea, gruparea, sistematizarea informației privind existența și mișcarea activelor în expresie valorică.
4.    Confirmarea documentară a operațiunilor economice prin întocmirea documentelor primare și centralizatoare.
5.    Evaluarea și recunoașterea elementelor contabile.
6.    Reflectarea informației în conturile contabile.
7.    Întocmirea registrelor contabile.
8.    Inventarierea elementelor contabile.
9.    Întocmirea balanței de verificare, cărții mari și a rapoartelor financiare.
 
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Un avantaj - cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel intermediar),
4. Cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale la nivel de utilizare: (Word, Excel; Power Point, Internet, 1-C),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
•    studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic și contabil;
•    cunoaşterea legilor, hotărîrilor, instrucțiunilor și altor acte normative.
Atitudini/Comportamente:
•    respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:

a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  14 mai 2014.
    Telefon – 022-999-239022-999-239
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.


Bibliografia concursului:
-    Legea nr.158 – XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-    Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
-    Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
-     Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
-    Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 91 din 20.10.2008
„Privind clasificația bugetară”
-    Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice aprobată prin  Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010;

18.04.2014

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă
lista persoanelor care au promovat concursul:
Russu Diana
Gîlca Ana
Russu Rodica

 


15.04.2014

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă desfășurarea interviului, care  va avea loc, joi, 17 aprilie 2014, ora 8.30, în incinta ministerului, et. II, bir.205.

Lista candidaților invitați la interviu:

1.      Gîlca Ana

2.      Russu Diana

3.      Doboș Natalia

4.      Russu Rodica

5.      Olaru Angela10.04.2014

Anunț!
   Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea probei sprise, care va avea loc, vineri, 11 aprilie 2014, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
   Lista candidaților admiși la proba scrisă, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 


Olaru Angela
Russu Rodica
Stegărescu Natalia
Doboș Natalia
Russu Diana
Olari Fiodor
Baltaga Eugen
Danu Tatiana
Gandrabura Mihail
Catriuc Adriana
Gaina Adelina
Carazan Sofia
Gînga Natalia
Lencauțan Irina
Gîlca Ana


09.04.2014

Anunț! 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea probei sprise, care va avea loc, vineri, 11 aprilie 2014, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

Lista candidaților admiși la proba scrisă, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

Olaru Angela

Russu Rodica

Stegărescu Natalia

Doboș Natalia

Russu Diana

Olari Fiodor

Baltaga Eugen

Danu Tatiana

Gandrabura Mihail

Catriuc Adriana

Gaina Adelina

Carazan Sofia

Gînga Natalia

Lencauțan Irina

Gîlca Ana

 


21.03.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice  vacante:
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, originalul/copia, cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la  09 aprilie 2014.  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 1, bir.416, et. IV. Relaţii de contact: 26-93-46, 26-93-56.

1.    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă nedeterminată)
Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 

Sarcinile de bază:
• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază :

• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografia:
1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

2.    Șef serviciu, Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă determinată)
Scopul general al funcției:
Asigurarea comunicării eficiente a Ministerului Muncii  , Protecției sociale și Familiei cu publicul larg prin intermediul mass-media pentru a susține transparența în activitatea autorității.

Sarcinile de bază:
•    Informează publicul despre politicile și inițiativele lansate de către minister;
•    Asigură transparența în activitatea ministerului prin informarea continuă a mass-media;
•    Coordonează comunicarea conducerii și a colaboratorilor cu mass-media;
•    Participă la consolidarea sistemului de comunicare a Guvernului.
•    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
•    Bibliografia:
1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

3.    Specialist principal, Direcția relații internaționale și integrare europeană (perioadă determinată)
Scopul general al funcţiei:

Asistă, şi după caz, contribuie la desfăşurarea eficientă şi calitativă a activităţii externe a Ministerului în conformitate cu politica de stat şi tratatele internaţionale în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

Sarcinile de bază:
1. Participă la traducerea neoficială a corespondenţei din limba străină în limba de stat, la pregătirea avizelor şi răspunsurilor în limba solicitanţilor pe problemele ce ţin de competenţa Secţiei relaţii internaţionale şi a ministerului;
2. Asistă la asigurarea cooperării internaţionale, a interacţiunii între serviciile de specialitate şi serviciile similare din străinătate în scopul dezvoltării colaborării externe eficiente;
3. Asigură recepţionarea, înregistrarea, sistematizarea şi examinarea informaţiei parvenite de la subdiviziunile structurale al ministerului privind activitatea lor pe plan extern, precum şi a materialelor parvenite de la organismele internaţionale.

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
studii superioare din domeniu
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea perfectă a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, rusă).
Experiență profesională:
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului
Bibliografia
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994,
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008,
Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008,
Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001,
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011-2014)” (www.gov.md).
Legea  privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Nr. 595-XIV) din 24.09.1999
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova pe de o parte, si Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora și Anexele la acesta
Carta Sociala Revizuita
Convenţiile ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de către Republica Moldova (40), inclusiv cele fundamentale de mai jos:
- nr.105 “Privind abolirea muncii  forţate” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 1991);
- nr.87 “Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.98 “Privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.111 „Privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.138 “Privind virsta minima de angajare” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 519-XIV din 15 august 1999);
- nr.29 “Privind munca fortată sau obligatorie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.100 “Privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculină si a mîinii de lucru feminină pentru o muncă  de  valoare egală (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.182 “Privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor” (ratificată prin Legea 849-XV din 14 februarie 2002).
 Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe umane
Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Protocolul Opţional
Conventia privind drepturile copilului si Protocolul Opţional la aceasta privind vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

4.    Consultant principal, Direcția relații internaționale și integrare europeană (perioadă determinată)
Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la desfăşurarea eficientă şi calitativă a colaborării  externe a Ministerului

Sarcinile de bază:
1.    Participarea la elaborarea politicilor de stat în domeniile de competenţă, în conformitate cu cadrul legal naţional şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
2.    Participarea la realizarea obiectivelor de cooperare internaţională, a interacţiunii între serviciile naţionale de specialitate şi serviciile similare din străinătate în scopul dezvoltării colaborării externe eficiente.
3.    Contribuirea la ajustarea cadrului legal naţional la acquis-ul comunitar, în vederea perfecţionării  acestuia şi aplicarea practicilor pozitive şi experienţei internaţionale în domeniul de referinţă.
4.    Coordonarea asistenţei tehnice acordate ministerului de către organizaţiile internaţionale şi alţi donatori.

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
Experiență profesională:
- minimum  2 ani de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
- abilităţi de utilizare a computerului.
Bibliografia
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994,
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008,
Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008,
Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001,
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011-2014)” (www.gov.md).
Legea  privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Nr. 595-XIV) din 24.09.1999
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova pe de o parte, si Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora și Anexele la acesta
Carta Sociala Revizuita
Convenţiile ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de către Republica Moldova (40), inclusiv cele fundamentale de mai jos:
- nr.105 “Privind abolirea muncii  forţate” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 1991);
- nr.87 “Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.98 “Privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.111 „Privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.138 “Privind virsta minima de angajare” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 519-XIV din 15 august 1999);
- nr.29 “Privind munca fortată sau obligatorie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.100 “Privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculină si a mîinii de lucru feminină pentru o muncă  de  valoare egală (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.182 “Privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor” (ratificată prin Legea 849-XV din 14 februarie 2002).
 Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe umane
Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Protocolul Opţional
Conventia privind drepturile copilului si Protocolul Opţional la aceasta privind vânzarea copiilor, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi


5.    Specialist principal, Direcția e-Transformare (perioadă nedeterminată)
Scopul general al funcţiei:
Are misiunea de a realiza managementul infrastructurii informaționale și tehnologice a autorității  în concordanță cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor și obiectivelor MMPSF, creșterii performanței sale operaționale și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

Sarcinile de bază:
•    Asigurarea  integritatea și menținerea resurselor TI ale Ministerului;
•    Acordă asistență utilizatorilor în domeniul utilizării TI;
•    Participă la administrarea și întreținerea infrastructurii tehnico-tehnologice.

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

•    Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul tehnologiei informaţionale;
• avantaj, experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, infrastructură informaţională şi tehnologică;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţionale;
•    Bibliografia
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994,
2 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008,
3 Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008,
4 Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008,
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (20092013)”
Legile Republicii Moldova 982/11.05.2000 Lege privind accesul la informaţie //Monitorul Oficial 88-90/664, 28.07.2000
Hotărîrile Guvernului 255/09.03.2005 Hotărîre privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică" //Monitorul Oficial 46-50/336, 25.03.2005
Hotărîrile Guvernului 733/28.06.2006 Hotărîre cu privire la Concepţia guvernării electronice //Monitorul Oficial 106-111/799, 14.07.2006 Hotărîrile Guvernului 709/20.09.2011 Hotărîre cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării //Monitorul Oficial 156-159/779,
23.09.2011
Hotărîrile Guvernului 710/20.09.2011 Hotărîre cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) //Monitorul Oficial 156-159/780, 23.09.2011
Hotărîrile Guvernului 44/26.01.2012 Hotărîre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) //Monitorul Oficial 25-28/65,
03.02.2012
Hotărîrile Guvernului 188/03.04.2012 Hotărîre privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet //Monitorul Oficial 70-71/227, 06.04.2012
Hotărîrile Guvernului 330/28.05.2012 Hotărîre cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice //Monitorul Oficial 104-108/370, 01.06.2012
Hotărîrile Guvernului 499/06.07.2012 Hotărîre cu privire la subdiviziunea e- Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale //Monitorul Oficial 143-148/546, 13.07.201224.02.2014

Anunț!

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, miercuri, 26 februarie 2014, cu începere de la ora 08.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
1. Cațer Lilia
2. Popescu Elena
3. Talmaci Laura
18.02.2014

 

ANUNȚ!

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de  Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media, care va avea loc la data de 21 februarie 2014 la ora 10.00, et. 4, bir. 425. Telefon de contact: 022-26-93-46022-26-93-46 sau 022-26-93-56022-26-93-56.      

                      
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
1.Cațer  Lilia
2.Popescu Elena
3.Munteanu Angela
4.Miron Irina
5.Talmaci Laura


11.02.2014

ANUNȚ!

CONCURSUL pentru suplinirea funcției vacante de inspector - 2 funcții în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1. Graur Gheorghe
2. Cîrlig Nicolai


10.02.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul,
formularul de participare, buletinul de identitate originalul/copia, diploma de studii superioare originalul/copia, carnetul de muncă originalul/copia, certificatul medical și cazierul juridic (declarație pe propria răspundere), pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 17 februarie 2014, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46022-26-93-46 sau 022-26-93-56022-26-93-56.


07.02.2014

ANUNȚ!
Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:
Inspector – 2 funcții:

1. Graur Gheorghe
2. Gribovan Ivan
3. Cîrlig Nicolai
4. Braescu Diana
 
Interviul va avea loc la data de 10.02.2014, ora 15.00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

04.02.2014

A N U N Ț !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector– 2 funcții, care va avea loc la data de 06 februarie 2014 la ora 11.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector – 2 funcții

1.    Balan Maria
2.    Ababii Vitalie
3.    Bîrsanu Dorin
4.    Boaghi Leonid
5.    Mutruc Petru
6.    Gurău Carolina
7.    Ușurelu Victor
8.    Baxan Angela
9.    Carcevschii Corina
10.    Mîțu Ina
11.    Braescu Diana
12.    Șchiopu Cristina
13.    Cîrlig Nicolai
14.    Graur Gheorghe
15.    Buliga Angela
16.    Gribovan Ivan
17.    Zaporojanu Lidia
18.    Damaschin Stela


17.01.2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate originalul/copia, diploma de studii superioare originalul/copia, carnetul de muncă originalul/copia, certificatul medical și cazierul juridic (declarație pe propria răspundere), pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 05 februarie 2014, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46022-26-93-46 sau 022-26-93-56022-26-93-56.

1.          Specialist principal al Direcţiei „e-Transformare”

 Scopul general al funcției:

Realizarea managementului infrastructurii informaționale și tehnologice a autorității în concordanță cu programul de modernizare tehnologică a guvernării.


Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul tehnologiei informaţionale;
• cel puțin 1 an experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, infrastructură informaţională şi tehnologică;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţionale;

 

Sarcinile de bază:
1. Asigurarea/întreţinerea echipamentului tehnic (servere, calculatoare, imprimante, echipament periferic);
2. Oferirea asistenţei tehnice utilizatorilor pentru folosirea sistemelor software şi dezvoltarea bazei de cunoştinţe de specialitate;
3. Asigurarea, întreţinerea, administrarea funcţionării infrastructurii tehnico-tehnologice.
Bibliografie e-Transformare

2.    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media


Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 
Sarcinile de bază:
• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
 • Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;

 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice 
 Experienţă profesională: minimum
1 an de experienţă profesională în domeniu (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia:                                                                                                                                     1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
3. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
4. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
5. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
6. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
7. Hotărîrea Guvernului nr.668  din  19 iunie 2006 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

3.    Șef al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media (perioadă determinată)

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea comunicării eficiente a ministerului cu publicul larg prin intermediul mass-media pentru a sigura transparența în activitatea autorității.
 
Sarcinile de bază:
• Asigurarea comunicării eficiente cu instituțiile mass-media. Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Coordonarea organizării conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;


 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice. 
 Experienţă profesională: minimum
1 an de experienţă profesională în domeniu (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia:                                                                                                                                     1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
3. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
4. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
5. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
6. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
7. Hotărîrea Guvernului nr.668  din  19 iunie 2006 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

4.    Șef al Secţiei politici demografice:

Scopul general al funcției:                                                                                                                Promovarea politicilor și a acțiunilor pentru ameliorarea stării demografice, asigurarea coerenței acestora cu prioritățile de dezvoltare socio-economică.

Sarcinile de bază:

1. Consolidarea cadrului juridic în domeniul dezvoltării populaţiei şi prevenirii riscurilor demografice;

2. Evaluarea impactului fenomenelor și politicilor demografice asupra situaţiei sociale şi a efectului activităţii în domeniul dezvoltării umane;

3. Asigurarea mecanismelor de cooperare intersectorială la elaborarea politicilor demografice, dezvoltarea instrumentelor metodologice pentru implementarea politicilor demografice la nivel naţional şi regional;

4. Organizarea activităţii privind planificarea tematicii, convocarea şedinţelor Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, coordonarea şi monitorizarea realizării deciziilor adoptate;

5. Dezvoltarea mecanismelor de evaluare a securităţii demografice pe termen mediu şi lung.

 

Cerinţe speciale:

studii superioare în demografie, economie demografică și economie socială;

experienţă în domeniu minim 2 ani;

cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

abilităţi de utilizare a computerului;

cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor naţionale în domeniile de competenţă, a principiilor şi sarcinilor serviciului public și abilități de management; 

 

Bibliogafia:                                                                                                       1.Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului acesteia”, nr.126 din 07.02.2007; 

2.Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025)”,  nr. 768  din  12.10.2011;

3.Studiul „Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova”, editată în anul 2009 sub egida Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Fondului ONU pentru Populaţie în Moldova ;

4.Lista documentelor internaţionale în domeniul, demografic la care a aderat Republica Moldova:   http://www.demografie.md;

5.Studiul privind îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova : http://www.demografie.md;

6.Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”: ŞAPTE soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei (aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012) .

 

 


13.01.2014

INSPECȚIA SOCIALĂ,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector   - 2 funcții
Scopul general al funcției:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.
Sarcini de bază ale funcției de inspector :
1.    Participarea la elaborarea planului anual de control al inspecției sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
2.    Participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali.
3.    Întocmirea rapoartelor de analiză ca urmare a activităților de control desfășurate la Direcțiile Asistență Socială și Protecție a Familiei și alte entități.
4.    Elaborarea situațiilor statistice și a analizelor specifice activității de inspecție.
5.    Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite de la cetățeni în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile în termenii stabiliți conform prevederilor legislației în vigoare.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
•    studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
•    cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
•    respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  03 februarie 2014.
Telefon – 022999239
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.


Bibliografia concursului:
-    Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-    Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
-    Hotărîrea guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
-    Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
-    Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
-    Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
-    Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;

19.11.2013
JOB VACANCY ANNOUNCEMENT
Ministry of Labor, Social Protection and Family of the Republic of Moldova
Strengthening The Effectiveness Of The Social Safety Net Project
Local consultant in developing a comprehensive mechanism of combating fraud and error in the social assistance system

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
 This assignment has an objective of improving governance in the social assistance delivery.
The consultant will support Social Inspectorate in implementing and strengthening of the function for continuous development of operational capacities, and more specifically in: a) preparing and developing of the annual Report of activity; b) working out an annual working Plan and budget analyses; c) enhancing and developing standards, methods and tools of the Social Inspectorate.  
Ministry of Labor, Social Protection and Family as an implementing agency for the project invites individual consultants to express their interest for the assignment.

Qualification Requirements and Skills
- MA in relevant professional discipline (economy, law, sociology or other relevant education);
- Advanced / in depth analytical skills;
- Excellent oral and written communication skills;
- Advanced computer skills, ability to use Microsoft Office, Internet;
- Flexibility and adapting successfully to changing working situations & environments; 
- Spoken and written fluency required in English;
- Proven experience in supporting the strengthening of the institutional capacities;
- Proven experience of working with public administration bodies;
- Experience in data and information analyses, in drawing conclusions and potential recommendations;
- Experience in report drafting and graphic presentation of information, coherent communication of messages;
- Working experience in local and international projects would be an advantage.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. A Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in Romanian and English to the following address:

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 310
E-mail: hssap@mmpsf.gov.md
Web site: www.mmpsf.gov.md

Terms of reference for the assignment can be find on the link below:
Terms of reference

Deadline for applications is December 3, 2013, 5:00 P.M. 
Only those selected will be contacted.18.11.2013
ANUNȚ !
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (str. V. Alecsandri, 1, mun. Chișinău), anunță lista candidaților admiși la interviu care va avea loc la 20 noiembrie 2013, ora 16.00, în incinta ministerului,  et. II, bir. 205,
Lista candidaților admiși la concursul pentru  ocuparea funcției publice vacante de:
-Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social
-Consultant supeerior al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (perioadă determinată)
-Consultant superior, Direcția politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități (perioadă determinată )
-Consultant superior, direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (perioadă determinată)
-Consultant superior, Secția acorduri, Direcția politici de asigurări sociale (perioadă determinată)

- Catîrev Nina
- Popa Alina
- Dimitriu Viorica
- Bunescu Ecaterina
- Baltag  Evghenii
- Bărliba Alina
- Fîșcot Ana
- Lachi Anna
- Șargu Andrian
- Perepelicinii Natalia
- Plotnic Cristina
- Rolinsky Mariana

13.11.2013
ANUNT
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str.V.Alecsandri,1,mun.Chișinău), anunță lista candidaților admiși la probaba scrisa care va avea loc la 15 noiembrie 2013, ora 9.00, în incinta ministerului, sala de ședințe, et. IV, bir. 425,
Lista candidaților admiși la concursul pentru  ocuparea funcției publice vacante de:
 - Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social
 - Consultant al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (perioadă determinată)
 - Consultant superior, Direcția politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități (perioadă determinată )
 - Consultant superior, direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (perioadă determinată)
 - Consultant superior, Secția acorduri, Direcția politici de asigurări sociale (perioadă determinată)

1.    Mironica Aliona
2.    Catîrev Nina
3.    Cecan Olga
4.    Popa Alina
5.    Andruh Elena
6.    Dimitriu Viorica
7.    Bunescu Ecaterina
8.    Grădinaru Sabina
9.    Prisăcari Viorica
10.    Tomuz Maria
11.    Iosipoi Natalia
12.    Malic Nicolae
13.    Nimerencu Natalia
14.    Cătană Veronica
15.    Brădișteanu Alexandru
16.    Baltag  Evghenii
17.    Bărliba Alina
18.    Fîșcot Ana
19.    Lachi Anna
20.    Arion Nadejda
21.    Șargu Andrian
22.    Perepelicinii Natalia
23.    Plotnic Cristina
24.    Ristic Emilia
25.    Polinskhy Mariana
26.    Volosanovschi Ariandna
27.    Ababii Vitalie
28.    Starosta Olga


22.10.2013

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, originalul/copia, certificatul medical și cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 11 noiembrie 2013, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 26-93-46 sau 26-93-56.

1. Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social

1.Cerinţe pentru suplinirea funcţiei 
I. Studii: Superioare juridice (licenţă în drept).
II. Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei muncii;
• Cunoaşterea limbii de stat (cunoaşterea unei limbi moderne va fi o prioritate);
• Deprinderi de operare la calculator.

III. Abilităţi: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.
IV. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, iniţiativă, tendinţă de perfecţionare profesională continuă. 

BIBLIOGRAFIA

2. Direcţia politici de protecţie socială a persoanelor cu disabilităţi (perioadă determinată)
Denumirea funcţiei: Consultant superior

 
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul protecţiei sociale, drept.
Experienţă profesională: 2 ani în domeniul protecţiei sociale, preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea domeniului protecţiei sociale;
• Cunoaşterea politicilor şi precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza) la nivel cel puţin intermediar;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de politici, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
BIBLIOGRAFIA

3. Specialist principal al Direcţiei „e-Transformare”
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;
• preferabil experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, infrastructură informaţională şi tehnologică;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţiei;
Sarcinile de bază:
1. Asigurarea/întreţinerea echipamentului tehnic (servere, calculatoare, imprimante, echipament periferic);
2. Oferirea asistenţei tehnice utilizatorilor pentru folosirea sistemelor software şi dezvoltarea bazei de cunoştinţe de specialitate;
3. Asigurarea, întreţinerea, administrarea funcţionării infrastructurii tehnico-tehnologice.
Bibliografie e-Transformare

4. Consultant Superior al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (perioadă determinată)
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul juridic/pegagogic/social sau alte domenii relevante;
• cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea, sintetiza şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
2. Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de activitate al Direcţiei, asigurînd  aplicarea  uniformă a legislaţiei naţionale în domeniul;
3. Acordarea asistenţei metodologice cu privire la implementarea politicilor de activitate în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
4. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii social în domeniul egalităţii  de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA.
BIBLIOGRAFIA

5. Consultant superior,
Direcţia analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (perioadă determinată)

Cerinţele funcţiei faţă de candidați
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic/social sau alte domenii relevante.
Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională, preferabil în domeniul juridic/protecţiei sociale sau în serviciul public.

Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea domeniului protecţiei sociale;
• Cunoaşterea politicilor, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
• Cunoaşterea limbei engleze la nivel avansat sau cel puţin intermediar;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de politici, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia
•    Carta socială europeană revizuită (ratificată prin Legea nr.484-XV din 28 septembrie 2001);
•    Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003;
•    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public ;
•    Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional (HG nr. 96 din 16.02.2010)
•    Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994;
•    Legea nr. 547-XV din 25.12.2003 asistenței sociale;
•    Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;
•    Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
•    Legea nr. 205 din  28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei
•    Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”.
•    Hotărîrea Parlamentului  Nr. 90 din 12.05.2011 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014.
•  Programul de activitate al Guvernului RM ”Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” 2013-2014;
•   Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 07.05.2012 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015.
• Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”
•    Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici ;
•    Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective;
•    Programul de dezvoltare Strategica al Ministerului muncii, protecției sociale și familiei 2013-2014.


6. Consultant superior în Secția acorduri,
Direcția politici de asigurări sociale (perioadă determinată)

Cerințe speciale:
•    Studii superioare în relații internaționale sau alte domenii relevante (juridic, administrația publică);
•    Experienţă profesională: cel puțin 2 ani, preferabil în domeniul relații internaționale;
•    Cunoașterea legislației naționale în domeniul tratatelor internaționale și a acordurilor bilaterale de securitate socială încheiate de Republica Moldova;
•    Cunoașterea limbii străine la nivel avansat (de preferință engleză);
•    Cunoștințe de operare PC: MS Office.

Sarcinile de bază:
1. Analiza cadrului legislativ în domeniul securităţii sociale al altor state;
2. Examinarea posibilităţii de coordonare a sistemelor de securitate socială al Republicii Moldova şi ale altor state;
3. Elaborarea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale şi a cadrului normativ aferent iniţierii negocierilor, semnării şi ratificării tratatelor;
4. Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative şi proiectelor tratatelor internaţionale în domeniul securităţii sociale;
5. Elaborarea propunerilor pentru planurile, programele şi strategiile naţionale şi internaţionale şi prezentarea rapoartelor de implementare a lor, în vederea coordonării sistemelor de securitate socială.
Bibliografie:
1. Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969;
2. Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
3. Hotarîrea Guvernului nr.120 din 12.02.2001 despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale;
4. Acordurile bilaterale de securitate socială încheiate de Republica Moldova.


30.09.2013
CONCURSUL pentru suplinirea funcției  vacante de inspector – 2 funcții  în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:

1.    Crudu Vasile
2.    Gușan Victor

26.09.2013

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
Inspector – 2 funcții
1.    Crudu Vasile
2.    Gușan Victor
3.    Olari Cristina
 

Interviul va avea loc la data de 27 septembrie 2013, ora 14.00  în sediul Inspecției Sociale,
mun. Chișinău, str. Hîncești, 53, bloc. B., etajul 6.


ANUNȚ !

Inspecția Socială - instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante deinspector, care va avea loc la data de 25 septembrie 2013, la ora 10.30, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector – 2 funcții


1. Olari Cristina
2. Eșanu Ana
3. Mazîlu Viorica
4. Catîrev Nina
5. Cravțov Romina
6. EfrosNelea
7. Covrig Natalia
8. Driomova Olga
9. Oprea Veronica
10. Braescu Diana
11. Saganovschi Dorina
12. Groian Elena
13. Polevoi Anastasia
14. Carazan Sofia
15. Sîrbu Gabriela
16. Baltag Evghenii
17. Nastas Pavel
18. Ciobanu Serghei
19. Gușan Victor
20. Rusu Andrian
21. Crudu Vasile
22. Ciudin Dumitru


ANUNȚ

03 septembrie 2013

INSPECȚIA SOCIALĂ,anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector: 2 funcții

Scopul general al funcției:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.
Sarcini de bază ale funcției de inspector :
1. Participarea la elaborarea planului anual de control al inspecției sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
2. Participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali.
3. Întocmirea rapoartelor de analiză ca urmare a activităților de control desfășurate pe teritoriul țării.
4. Elaborarea situațiilor statistice și a analizelor specifice activității de inspecție.
5. Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor ce țin de competența direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale,Ministerului,pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţegeneralefaţă de candidaţi:
1. Cetăţean al RepubliciiMoldova,
2. Cunoaşterealimbii de statși alimbiiruse,
3. Cunoaşterealimbiiengleze (nivel intermediar),
4. Posedareacalculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, dinpunct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţespecifice:
• studiisuperioareîndomeniul social, economic, juridic, saualtedomenii relevante;
• cunoaşterealegislaţieiînvigoareîndomeniulasistențeisociale.
Atitudini/Comportamente:
• respectfaţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţăspredezvoltareprofesionalăcontinuă.
Persoaneleinteresatepotdepune personal/prinpoștă/prin e-mail Dosarul de concurs:
a)formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studiisuperioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazieruljudiciar.

Data limităpînă la carepoate fi depusDosarul de concurs – 23 septembrie 2013
 Telefon – 022-999-239022-999-239
adresapoștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.

Bibliografia concursului:
- Constituția Republicii Moldova;
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
- Hotărîrea guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
- Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social;
- Legea nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
- Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dezabilități. 

03.09.2013

ANUNȚ

INSPECȚIA SOCIALĂ,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector: 2 funcții

Scopul general al funcției:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.
Sarcini de bază ale funcției de inspector :
1.    Participarea la elaborarea planului anual de control al inspecției sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
2.    Participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali.
3.    Întocmirea rapoartelor de analiză ca urmare a activităților de control desfășurate pe teritoriul țării.
4.    Elaborarea situațiilor statistice și a analizelor specifice activității de inspecție.
5.    Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor ce țin de competența direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, Ministerului,pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
•    studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
•    cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
•    respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  23 septembrie 2013
    Telefon – 022-999-239022-999-239
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.

Bibliografia concursului:
-    Constituția Republicii Moldova;
-    Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-    Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
-    Hotărîrea guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
-    Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
-    Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
-    Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
-    Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
-    Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social;
-    Legea nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
-    Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dezabilități.

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcțiilor de:
Inspector superior – 1 funcție
1. Crigan Tudor
2. Lupașcu Vitalie
3. Creciun Ilie
4. Malic Nicolae
                          
Interviul va avea loc la 30 august 2013, la orele 10-00,  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

29.08.2013
ANUNȚ !

Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante deinspector superior – 1 funcție, care va avea loc la data de 29 august 2013, la ora 10.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector superior– 1 funcție


1. Creciun Ilie
2. Malic Nicolae
3. Gangan Roman
4.  Lupașcu Vitalie
5. Crigan Tudor
6. Olari Cristina
7. Artiomov-Craciun  AlinaA N U N Ț
06.08.2013
Inspecția Socială, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:inspector superior-1 funcție
 
Sarcini de bază:
- Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează  acordarea  prestaţiilor şi serviciilor sociale;
- asigurarea exercitării inspecţiei asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale,indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare;
 - depistarea  şi constatarea încălcărilor prevederilor legale din domeniul supus inspecţiei şi informarea organelor competente;
- întocmirea rapoartelor scrise în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătăţire a activităţii, propunerile de aplicare a măsurilor legale, precum şi perioada În care abaterile constatate urmează a fi remediate.
Condițiile de participare la concurs:
 
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical,
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
Experiență profesională:
• experienţă în domeniul respectiv - 2 ani,
Cunoștințe:
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.

Atitudini/Comportamente:
• respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Alte cerințe specifice:
• de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu. Realizarea sarcinilor în domeniul inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor, şi a altor acte normative. Întocmirea rapoartelor, acordarea asistenţei metodologice.
Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs personal/prin poștă/prin e-mail , care include:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.
La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 26.08.2013.
 Telefon – 022999239
 adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact – Tamara Botnaru, specialist principal, serviciul  resurse umane .

Bibliografia concursului:
- Constituția Republicii Moldova;
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social.
- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;

05.08.13
CONCURSUL pentru suplinirea funcțiilor  publice vacante  în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost promovat de:
Elena Vrabie
Tîmbur lilia
Martin Daniela
Levința Lilia

02.08.13
CONCURSUL pentru suplinirea funcțiilor  vacante de inspector  în cadrul Inspecției Sociale a fost promovat de:
1. Rusu Vasile
2.Crigan Tudor
3.Lupașcu Vitalie


01.08.2013
Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcțiilor publice vacante de:
 

Inspector – 3 funcții:

 1.Andruh Elena
 2.Iagutchina Maria
 3.Zosim Alina
 4.Lupașcu Vitalie
 5.Olari Cristina
 6.Popușoi Nicolai
 7.Crigan Tudor
  8.Rusu Vasile
  9.Levința Natalia        

Interviul va avea loc la data de 02.08.2013, ora 10-00  în incinta Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str.Hîncești, 53, bloc.B. etajul 6.

31.07.2013
Inspecția Socială, instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector, care va avea loc la 01 august 2013, la ora 14.00, în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

I. Inspector – 3 funcții


                                      1. Teacă Diana
                                      2. Lungu Ana
                                      3. Andruh Elena
                                      4. Iagutchina Maria
                                      5. Castraveț Veronica
                                      6. Cebîchina Maricela
                                      7. Zosim Alina
                                      8. Cebotari Victoria
                                      9. Sîrbu Natalia
                                    10. Mîrzac Liliana
                                    11. Lupașcu Vitalie
                                    12. Olari Cristina
                                    13. Popușoi Nicolai
                                    14. Crigan Tudor
                                    15. Rusu Vasile
                                    16. Levința Natalia


31.07.2013
Lista candidaților admiși la interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 
Vrabie Elena
Olaru Angela
Burțev Lora
Cazac Nicu
Baltag Evghenii
Tîmbur Lilia
Cebotari Victoria
Iosipoi Natalia
Martin Daniela
Levința Lilia
Caisîn Irina
Balan Tatiana
Interviul va avea loc, vineri, 02 august 2013 cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, et. II, bir. 205, str.V.Alecsandri, 1.

25.07.2013

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

1.Vrabie Elena
2.Olaru Angela
3.Munteanu Tatiana
4.Grădinaru Sabina
5.Negruța Ana
6.Burțev Lora
7.Cazac Nicu
8.Baltag Evghenii
9.Grincu Tatiana
10.Lungu Ana
11.Tîmbur Lilia
12.Merlici Alina
13.Brădișteanu Alexandru
14.Cebotari Victoria
15.Iosipoi Natalia
16.Martin Daniela
17.Catanova Eugenia
18.Levința Lilia
19.Gorun Carolina
20.Caisîn Irina
21.Balan Tatiana
22.Cebîchina Maricela

Proba scrisă va avea loc, luni, 29 iulie 2013 cu începere de la ora 10.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.


12.07.2013
INSPECȚIA SOCIALĂ, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector: 3 funcții

Scopul general al funcției:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.

Sarcini de bază ale funcției de inspector:
1. Participarea la elaborarea planului anual de control al inspecției sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
2. Participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali.
3. Întocmirea rapoartelor de analiză ca urmare a activităților de control decfășurate pe teritoriul țării.
4. Elaborarea situațiilor statistice și a analizelor specifice activității de inspecție.
5. Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor ce țin de competența direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, Ministerului,pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini: Cerinţe specifice:
· studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
· cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale. 
Atitudini/Comportamente:
· respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –  31 iulie 2013
Telefon – 022999239
Adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.

Bibliografia concursului:
- Constituția Republicii Moldova;
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
- Hotărîrea guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
- Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
- Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social;
- Legea nr. 81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
- Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu disabilități.


05.07.2013

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, originalul/copia, certificatul medical și cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la  24 iulie 2013, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 26-93-46 sau 26-93-56.


Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social

1.Cerinţe pentru suplinirea funcţiei 
I. Studii: Superioare juridice (licenţă în drept).
II. Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei muncii;
• Cunoaşterea limbii de stat (cunoaşterea unei limbi moderne va fi o prioritate);
• Deprinderi de operare la calculator.
III. Abilităţi: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.
IV. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, iniţiativă, tendinţă de perfecţionare profesională continuă. 
BIBLIOGRAFIA

Direcția politici de protecție a familiei și drepturilor copilului
• consultant al Secției asistență socială pentru copii (perioada determinată)

 
Cerințe față de candidați:
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale sau drept.
Experienţă profesională: preferabil experienţă în domeniul asistenţei sociale sau în serviciul public.
Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea domeniului asistenţei sociale;
• Cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza) la nivel cel puţin intermediar;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de politici, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 
BIBLIOGRAFIA

Consultant al Secţiei servicii sociale al Direcţiei politici de asistență socială (perioada determinată):
Cerinţe speciale:
• studii superioare juridice/asistenţă socială;;
• cunoaşterea domeniului de protecţie socială şi a procedurilor de elaborare a actelor normative
Sarcinile de bază:
1. Acordarea asistenţei în procesul de elaborare, sinteză şi promovare a legislaţiei în domeniu;
2. Colectarea şi generalizarea informaţiei în domeniul de activitate a Secţiei;
3. Asistenţa procesului de monitorizare a Secţiilor/Direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei în domeniul de activitate a Secţiei;
4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu;
5. Colectarea şi generalizarea informaţiei din domeniu;
6. Consultarea persoanelor fizice şi juridice în domeniu.
BIBLIOGRAFIA

Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media

Scopul general al funcţiei:
Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 
Sarcinile de bază:

• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 Cerinţe specifice :

Studii:
Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia:

1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
3. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
4. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
5. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
6. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
7. Hotărîrea Guvernului nr.668  din  19 iunie 2006 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet


Consultant al Serviciului securitate şi sănătate în muncă

Cerinţe speciale:
• studii superioare juridice/tehnice;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul muncii.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
2. Prezentarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Expertizarea proiectelor de acte normative care parvin în adresa Ministerului şi au tangenţe cu domeniul de activitate al Serviciului;
4. Prezentarea propunerilor privind ratificarea sau denunţarea Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
5. Pregătirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova şi prezentarea acestora Biroului Internaţional al Muncii;
6. Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, parvenite de la cetăţeni, unităţile economice, organele publice centrale şi locale şi acordarea explicaţiilor juridice de rigoare;
7. Examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspecţia Muncii;
8. Participarea la activităţile de propagare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
BIBLIOGRAFIA

Direcţia politici de protecţie socială a persoanelor cu disabilităţi (perioadă determinată)
Denumirea funcţiei: Consultant superior

 
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul protecţiei sociale, drept.
Experienţă profesională: 2 ani în domeniul protecţiei sociale, preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• Cunoaşterea domeniului protecţiei sociale;
• Cunoaşterea politicilor şi precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
• Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza) la nivel cel puţin intermediar;
• Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de politici, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
BIBLIOGRAFIA

Specialist principal al Direcţiei „e-Transformare”
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;
• preferabil experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, infrastructură informaţională şi tehnologică;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţiei;
Sarcinile de bază:
1. Asigurarea/întreţinerea echipamentului tehnic (servere, calculatoare, imprimante, echipament periferic);
2. Oferirea asistenţei tehnice utilizatorilor pentru folosirea sistemelor software şi dezvoltarea bazei de cunoştinţe de specialitate;
3. Asigurarea, întreţinerea, administrarea funcţionării infrastructurii tehnico-tehnologice.
Bibliografie e-Transformare

Consultant al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei (perioadă determinată)
Cerinţe speciale:

• studii superioare în domeniul juridic/pegagogic/social sau alte domenii relevante;
• cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea, sintetiza şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
2. Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de activitate al Direcţiei, asigurînd  aplicarea  uniformă a legislaţiei naţionale în domeniul;
3. Acordarea asistenţei metodologice cu privire la implementarea politicilor de activitate în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
4. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii social în domeniul egalităţii  de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA.
BIBLIOGRAFIA


30.05.2013
LISTA candidaților ce au promovat concursul la funcția publică vacantă:
Guriev Nicolaie
Negară Dumitru
Lîsîi Galina
Andrușca Viorica
Tmoftica Andriana

23.05.2013
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă  la 22 mai   2013  şi sunt admişi  la interviul  pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: 
Guriev Nicolaie
Ușurelu Victor
Prisăcari Viorica
Negară Dumitru
Lîsîi Galina
Bivol Victoria
Andrușca Viorica
Tmoftica Andriana
Ciobanu Ina
Burlacu Svetlana
Veveriță Andrei
Data şi ora desfăşurării interviului 27  mai  2013, orele  13-00, sala de ședințe a Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familie.

20.05.2013

Proba scrisă va avea loc, miercuri ,  22 mai  2013, cu începere de la ora 15.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.
Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Guriev Nicolaie
Ușurelu Victor
Prepeliță Silvia
Prisăcari Viorica
Bucur Ana
Negară Dumitru
Vremea Natalia
Lîsîi Galina
Bivol Victoria
Andrușca Viorica
Timoftica Andriana
Scripnic Stanislav
Ciobanu Ina
Burlacu Svetlana
Bogoi Iulia
Martin Daniela
Veverița Andrei


23.04.2013
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice  vacante:
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate, originalul/copia, diploma de studii superioare, originalul/copia, carnetul de muncă, originalul/copia, certificatul medical și cazierul juridic, pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la  18 mai 2013.  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 1, bir.417, et. IV, Relaţii de contact: 26-93-46.

Consultant al Secţiei politici demografice:

Cerinţe speciale:
• studii superioare în demografie, economie demografică, economie, drept, economie socială;
• cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor naţionale în domeniile de competenţă, a principiilor şi sarcinilor serviciului public, dexterităţi de utilizare a calculatorului şi a aparatelor de birotică; 
Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea politicilor demografice, determinarea mecanismelor de cooperare intersectorială;
2. Asigurarea organizării activităţii şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei;  
3. Elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei şi ale consiliilor de specialitate, a notelor analitice ce ţin de problemele examinate;
4. Asigurarea realizării deciziilor Comisiei, relaţiilor între consiliile de specialitate şi executarea dispoziţiilor preşedintelui, vicepreşedintelui Comisiei;
5. Contribuirea la dezvoltarea instrumentelor metodologice pentru coordonarea implementării politicilor demografice la nivel naţional şi regional;
6. Elaborarea notelor informative şi asigurarea reflectării activităţii Comisiei în mass-media şi în cadrul paginilor electronice de profil;
7. Participarea la elaborarea rapoartelor curente şi periodice, precum şi la solicitarea organelor ierarhic superioare cu privire la domeniul demografic.
Bibliografie


Consultant al Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenire a violenţei
Cerinţe speciale:

• studii superioare în domeniul juridic/pegagogic/social sau alte domenii relevante;
• cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea, sintetiza şi promovarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
2.    Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea implementării politicilor în domeniile de activitate al Direcţiei, asigurînd  aplicarea  uniformă a legislaţiei naţionale în domeniul;
3.   Acordarea asistenţei metodologice cu privire la implementarea politicilor de activitate în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA;
4.   Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, partenerii social în domeniul egalităţii  de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi a persoanelor afectate de virusul HIV/SIDA.
Bibliografie


Consultant în Direcţia dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale.
Cerinţe speciale

Studii superioare în domeniul economic
Experienţă profesională cel puțin 3 ani de activitate în serviciul public;
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă și dezvoltării resurselor umane, inclusiv a formării profesionale și formării profesionale continue a resurselor umane;
- Cunoașterea normelor de elaborare a actelor normative;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza sau franceza) la nivel intermediar;
- Cunoştinţe de operare la calculator (Word, Excel, Power Point, Internet).
Abilităţi: de organizare, de planificare, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, de comunicare, de  implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).
Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, disciplină, responsabilitate, corectitudine, imparțialitate, tendinţă de formare profesională continuă. 
Sarcini de bază în domeniul ocupării forţei de muncă, dezvoltării resurselor umane, inclusiv a formării profesionale și formării profesionale continue a resurselor umane:
1. Elaborarea și implementarea legislaţiei în vigoare, a actelor normative din domeniu (programelor, strategiilor), înaintarea, în caz de necesitate, a modificărilor corespunzătoare;
2. Monitorizarea executării documentelor de politici, programelor naţionale de dezvoltare și întocmirea rapoartelor corespunzătoare;
3. Analiza situaţiei, elaborarea notelor informative cu înaintarea, după caz, a recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniu.
BibliografieŞef-adjunct al Direcţiei „e-Transformare”
Cerinţe speciale:

• studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;
• preferabil trei ani de experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei, infrastructură informaţională şi tehnologică;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţiei;
Sarcinile de bază:
1. Planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e-Transformare a autorităţii;
2. Menţinerea Arhitecturii Infrastructurii Informaţionale şi Tehnologice;
3. Asigurarea Securităţii Informaţiei şi a Infrastructurii TI;
4. Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI.
Bibliografie

Şef al Serviciului instituţiilor rezidenţiale al Direcţiei politici de asistenţă socială:
Cerinţe speciale:
• studii superioare economice/juridice/asistenţă socială;
• experienţă în domeniu minimum 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale; a procedurii de elaborare a actelor normative;
Sarcinile de bază:
1. Coordonarea procesului de elaborare şi promovare a legislaţiei în domeniul serviciilor rezidenţiale şi serviciilor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi;
2. Asigurarea unui management eficient al secţiei şi al instituţiilor subordonate prestatoare de servicii sociale pentru persoane adulte;
3. Coordonarea procesului de primire, repartizare, distribuire a biletelor de recuperare/reabilitare organelor de asistenţă socială teritorială şi asigură prezentarea rapoartelor trimestriale privind utilizarea biletelor;
4. Coordonarea procesului de selectare a potenţialilor beneficiari pentru plasament în instituţii rezidenţiale şi monitorizarea procesului de cazare a beneficiarilor.
5. Coordonarea acordării asistenţei metodologice în domeniu;
6. Evaluarea necesităţilor de instruire a colaboratorilor secţiei şi monitorizarea procesului de instruire a acestora;
7. Managementul secţiei.

Bibliografie


05.04.2013
Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Mocanu Nadejda
Bîtiu  Viorica
Proba scrisă va avea loc, luni , 08 aprilie 2013, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.


02.04.2013
Lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:

 

Iacub  Alexandru
Platon Inga
Solomon Tatiana
Sava Natalia
Usturoi Elena
Tighineanu Steluța
Atamanenco Parascovia
Andrușca Viorica
Renița Dumitru

Interviul va avea loc, miercuri, 03 aprilie 2013, cu începere de la ora 16.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

26.03.2013
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prelungește termenul de concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:


Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse;
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar);
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
5. Fără antecedente penale;
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical;
7. Aptitudini: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control);
8. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.
Şef serviciu, contabil șef al Serviciului financiar

Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul contabilității, auditului, economic;
• competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare,
• cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu.
Sarcinile de bază:
Organizarea şi conducerea activității de lucru a serviciului în ansamblu.
Asigurarea planificării indicilor bugetari pentru entitate, organizarea și ținerea evidenţei contabile şi gestiunii, activităţii economico-financiare.
Participarea la elaborarea regulamentelor de uz intern, asigurarea respectării lor.
 Asigurarea controlului privind executarea surselor alocate pentru întreținerea entității, distribuirea şi utilizarea mijloacelor financiare.
Asigurarea controlului şi evidenţei operative a transferurilor mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale.
Realizarea controlului asupra perfectării documentelor justificative ce servesc drept bază pentru primirea şi eliberarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor de decontare, îndeplinirea obligaţiilor creditare şi financiare, contractelor economice, a căror onorare urmează să se efectueze din contul surselor bugetului de stat şi altor surse de finanţare.
- Legea contabilității  nr. 113-XVI  din 27.04.2007;
- Bibliografia:
Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar , nr. 847-XIII din 24.05.1996
- Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă  în instituțiile publice, aprobată prin       Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010 ;
- Codul Muncii al RM;
- alte acte legislative și normative ce reglementează activitatea în domeniu.26.03.2013

Proba scrisă va avea loc, miercuri, 27 martie 2013, cu începere de la ora 14.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.
Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

Ușurelu Victor
Iacub Alexandru
Tighineanu Steluța
Andrușca Viorica
Solomon Tatiana
Clim Irina
Mocanu Nadejda
Renița Dumitru
Sava  Natalia
Usturoi  Elena
Vicol Tudor
Laur-Gorciacov
Platon Inga
Vîlcu Maria
Atamanenco Parascovia

26.03.2013
JOB VACANCY ANNOUNCEMENT
Ministry of Labor, Social Protection and Family of the Republic of Moldova
Strengthening The Effectiveness Of The Social Safety Net Project
Consultant for establishment of free children telephone support service

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The key role of the Consultant is to prepare the concept of Free telephone support service based on Ministry’s requirements and to suggest options to implement the concept with estimates of the costs and benefits to allow the Ministry to choose the most appropriate implementation arrangement.
The Consultant will accomplish the above mentioned assignment within 25 working days. The Consultant will work remotely.
The assignment is expected to commence on April 2013.

Qualification Requirements  
• MA in professional discipline or a Bachelor's Degree  in social assistance, public administration, public policies, law studies and other relevant areas;
• Good knowledge of the child protection system of the Republic of Moldova;
• Good understanding of the social service management; 
• Good knowledge of the regulation framework at the levels of administrative organization and public authorities’ responsibilities in the field of social protection;
• Proven experience in analyzing the problems from child protection area;
• Proven capacities in making surveys, analyses and reports drafting;
• Good understanding of the implementation specific for some technical assistance project from social protection field;
• Strong interpersonal skills and teamwork effective abilities.

Language Requirements
Spoken and written fluency required in Romanian and English.

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers edition January 2011 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
A Consultant will be selected in accordance with the Selection Of Individual Consultants method set out in the Consultant Guidelines.
Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 17.00 hours Chisinau time.

All applicants are requested to submit a letter of intention and a professional CV in Romanian and English to the following address:

Ministry of Labor, Social Protection and Family, 5th floor, room no.501
Attn: Serghei Merjan, Procurement Consultant
Vasile Alecsandri Street, #1,
ZIP Code: MD-2009, City: Chisinau; Republic of Moldova
Tel: (+373) 22 269 331(+373) 22 269 331; Fax: (+373) 22 269 310
E-mail: hssap@mmpsf.gov.md
Web site: www.mmpsf.gov.md

Deadline for applications is April 4, 2013, 5:00 P.M. 
Only those selected will be contacted.12.03.2013
Lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:
Rotăraș Dumitru
Vicol Tudor
Carauș Silvia
Pascari Cristina
Interviul va avea loc, joi, 14 martie 2013, cu începere de la ora 16.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.


11.03.2013
Proba scrisă va avea loc, marți , 12 martie 2013, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.
Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:
Rotaraș Dmitrian
Lîsîi Galina
Carauș Silvia
Vicol Tudor
Pascari Cristina


05.03.2013
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prelungește termenul de concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse;
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar);
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
5. Fără antecedente penale;
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical;
7. Aptitudini: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control);
8. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Şef al Direcției de acreditare:
  Cerinţe speciale:
• studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 5 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniul asistenței sociale;
• abilități de management, gestionare resurselor umane şi financiare, analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
Sarcinile de bază:
1. Înaintarea propunerilor privind elaborarea proiectelor de acte normative privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, a standardelor și programelor naționale;
2. Coordonarea elaborării instrucțiunilor, indicațiilor metodice, precum și altor acte privind domeniul său de activitate;
3. Coordonarea activităţilor legate de examinarea reclamațiilor și soluționarea litigiilor ce țin de acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
4. Selectarea grupurilor de experți și înaintarea pentru aprobare a componenței lor nominale,
5. Coordonează organizarea și desfășurarea instruirilor în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
6. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale,
7. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
8. Managementul direcţiei.

Specialist principal (servicii specializate)
 Cerinţe speciale:
• studii superioare, în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu dezvoltării şi gestionării serviciilor sociale;
• abilități de analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea proiectelor de instrucțiuni, indicații metodice privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
2. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale specializate;
3. Efectuarea vizitelor de evaluare a prestatorilor de servicii sociale,
4. Formularea, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi de evaluare, propunerilor pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ şi metodologic existent;
5. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale
6. Examinarea petiţiilor în domeniul său de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.

Specialist principal (servicii specializate şi servicii cu specializare înaltă)
     Cerinţe speciale:
• studii superioare, în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu dezvoltării şi gestionării serviciilor sociale;
• abilități de analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea proiectelor de instrucțiuni, indicații metodice privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
2. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale specializate și specializare înaltă;
3. Formularea, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi de evaluare, propunerilor pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ şi metodologic existent;
4. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale.
5. Examinarea petiţiilor în domeniul său de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.
6. Efectuarea vizitelor de evaluare a prestatorilor de servicii sociale.

Specialist principal (servicii primare)
 Cerinţe speciale:
• studii superioare, în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu dezvoltării şi gestionării serviciilor sociale;
• abilități de analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea proiectelor de instrucțiuni, indicații metodice privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
2. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale primare;
3. Formularea, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi de evaluare, propunerilor pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ şi metodologic existent;
4. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale,
5. Efectuarea vizitelor de evaluare a prestatorilor de servicii sociale.
6. Examinarea petiţiilor în domeniul său de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.
Dosarul de concurs va conţine:
a) formularul de participare (se anexează);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă ;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar .

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat  învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia concursului:
1. Legea nr.129 din 08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
2. Legea nr.547-XV din 25.12.2003 asistenţei sociale;
3. Legea nr. 123 din 18.06.2010, cu privire la serviciile sociale;
4. Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social;
5. Hotărîrea Guvernului nr.823 din 04.07.2008, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi;
6. Hotărîrea Guvernului nr.824 din 04.07.2008, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;
7. Hotarirea Guvernului nr.1019 din 02.09.2008, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale;
8. Hotarirea Guvernului nr.450 din 28.04.2006, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar;
9. Hotarirea Guvernului nr.1479 din 25.12.2008, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă;
10. Hotarirea Guvernului nr.812 din 02.07.2003, cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial;
11. Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 07.12.2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă;
12. Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12.07.2002, pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial;
13. Hotărîrea Guvernului nr.52 din 17.01.2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc;
14. Hotărîrea Guvernului nr.936 din 08.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate;
15. Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 13.09.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului;
16. Hotărîrea Guvernului nr.722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate;
17. Hotărîrea Guvernului nr.413 din 14.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi a Standardelor minime de calitate;
18. Hotărîrea Guvernului nr.314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;
19. Hotărîrea Guvernului nr.711 din 09.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a Standardelor minime de calitate;
20. Hotărîrea Guvernului nr.1200 din 23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie;
21. Hotărîrea Guvernului nr.129 din 22.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie;
22. Hotărîrea Guvernului nr. 1246 din 16.10.2003 despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social;
23. Hotărîrii Guvernului nr. 1500 din 31.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului - tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi.

Şef serviciu, contabil șef al Serviciului financiar
Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul contabilității, auditului, economic;
• competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare,
• cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu.
Sarcinile de bază:
Organizarea şi conducerea activității de lucru a serviciului în ansamblu.
Asigurarea planificării indicilor bugetari pentru entitate, organizarea și ținerea evidenţei contabile şi gestiunii, activităţii economico-financiare.
Participarea la elaborarea regulamentelor de uz intern, asigurarea respectării lor.
 Asigurarea controlului privind executarea surselor alocate pentru întreținerea entității, distribuirea şi utilizarea mijloacelor financiare.
Asigurarea controlului şi evidenţei operative a transferurilor mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale.
Realizarea controlului asupra perfectării documentelor justificative ce servesc drept bază pentru primirea şi eliberarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor de decontare, îndeplinirea obligaţiilor creditare şi financiare, contractelor economice, a căror onorare urmează să se efectueze din contul surselor bugetului de stat şi altor surse de finanţare.

Specialist principal al Serviciului financiar
Sarcinile de bază:
Pregătirea documentelor necesare pentru efectuarea decontărilor prin Trezorărie, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli.
 Asigurarea evidenţei contabile sintetice şi analitice privind calcularea salariului pentru colaboratorii entității.
 Elaborarea propunerilor de buget în baza de programe şi performanţă .
 Ţinerea evidenţei analitice şi sintetice a operaţiunilor de decontare cu agenţii economici.
Sistematizarea informaţiei care se conţine în documentele justificative, necesară pentru înregistrarea contabilă şi acumularea ei în registrele contabile pentru trecerea de mai departe în darea de seamă pentru o perioadă de timp anumită.
 Participarea la pregătirea avizelor şi răspunsurilor la materialele primite şi executate în Serviciu.

Bibliografia:
- Legea contabilității  nr. 113-XVI  din 27.04.2007;
- Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar , nr. 847-XIII din 24.05.1996
- Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă  în instituțiile publice, aprobată prin       Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010 ;
- Codul Muncii al RM;
- alte acte legislative și normative ce reglementează activitatea în domeniu.

Specialist principal al Serviciului  juridic
Cerinţe speciale:
• studii superioare juridice, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale;
• experienţă în domeniu minim 5 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniul asistenței sociale;
• abilități de management, gestionare a resurselor umane şi financiare, analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
 Sarcinile de bază:
Coordonarea elaborării instrucțiunilor, indicațiilor metodice, precum și altor acte privind domeniul său de activitate; implementarea procedurilor de lucru cu personalul;
Efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor de acte normative şi legislative ale autorităţii administraţiei publice;
Examinarea litigiilor în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
Reprezentarea Consiliului în instanța de judecată.
Perfectarea certificatelor de acreditare și a deciziilor de  retragere a certificatrelor de acreditare.
Perfecterea contractelor de prestări servicii încheiate cu experții.
 Bibliografia :
1. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA;
2. CODUL MUNCII;
3. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA;
4. CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA;
5. C O D U L CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIILE ADMINISTRATIVE;
6. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA;
7. CODUL FAMILIEI;
8. Legea cu privire la funcţia şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008;
9. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
10. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156 din 14.10.98;
11. Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
12. Legea nr.827-XIV Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;
13. HotărîreaGuvernului nr. 691din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiMuncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia. 

La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare. Angajatorul îşi rezervă dreptul de a înştiinţa doar candidaţii admişi la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 25 martie 2013.

Dosarul de concurs poate fi prezentat la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale şi Familiei pînă la 25 martie  2013. Adresa poştală: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 1, bir.416, et. IV.  Relaţii de contact: 26-93-46.


04.03.2013
Lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:
Specialist principal (servicii specializate)

Sava Natalia
Usturoi Elena

Interviul va avea loc, marți, 05 martie 2013, cu începere de la ora 08.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

26.02.2013
Proba scrisă va avea loc, miercuri , 27 februarie 2013, cu începere de la ora 15.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425, str.V.Alecsandri, 1.

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

Sava  Natalia
Usturoi  Elena
Pascari  Cristina
Dulschi  Ion
Boeștean  Oxana

26.02.2013
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei prelungește termenul de concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:

Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova;
2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse;
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar);
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
5. Fără antecedente penale;
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical;
7. Aptitudini: de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, de planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control);
8. Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Director al Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale:

     Cerinţe speciale:
• studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 5 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoașterea principiilor de reglementare a relațiilor de munca;
• cunoașterea domeniului de management strategic;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniul asistenței sociale.

Sarcinile de bază:
1. Organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii Consiliului în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
2. Aprobarea statului de personal al Consiliului, conform legislaţiei;
3. Numirea în funcţii publice, modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual al Consiliului;
4. Organizarea formării profesionale a personalului;
5. Aprobarea planului anual de activitate al Consiliului;
6. Elaborarea anuală a raportului de activitate şi prezentarea spre aprobare ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei;
7. Organizarea examinării reclamaţiilor;
8. Emiterea ordinelor, dispoziţiilor şi altor acte normative în domeniul de competenţă şi monitorizarea executării acestora;
9. Reprezentarea Consiliului în relaţiile cu organele similare din alte state, autorităţile publice, persoanele juridice şi fizice;
10. Aprobarea regulamentelor subdiviziunilor structurale, fişelor de post, obiectivelor individuale ale funcţionarilor publici şi altor documente ce ţin de administrarea personalului.
Specialist principal (servicii specializate)

     Cerinţe speciale:
• studii superioare, în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu dezvoltării şi gestionării serviciilor sociale;
• abilități de analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.

Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea proiectelor de instrucțiuni, indicații metodice privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
2. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale specializate;
3. Efectuarea vizitelor de evaluare a prestatorilor de servicii sociale,
4. Formularea, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi de evaluare, propunerilor pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ şi metodologic existent;
5. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale
6. Examinarea petiţiilor în domeniul său de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.

Specialist principal (servicii primare)

     Cerinţe speciale:
• studii superioare, în domeniul asistenței sociale, juridic;
• experienţă în domeniu minim 3 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniu dezvoltării şi gestionării serviciilor sociale;
• abilități de analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.

Sarcinile de bază:
1. Participarea la elaborarea proiectelor de instrucțiuni, indicații metodice privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale,
2. Acordarea consultanței în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale primare;
3. Formularea, în baza rezultatelor activităţilor de monitorizare şi de evaluare, propunerilor pentru îmbunătăţirea stării de lucruri în domeniu şi, în caz de necesitate, a cadrului normativ şi metodologic existent;
4. Examinarea rapoartelor grupurilor de experți în evaluare privind rezultatele evaluării prestatorilor de servicii sociale și pregătirea deciziilor privind acreditarea sau neacreditarea prestațiilor de servicii sociale,
5. Efectuarea vizitelor de evaluare a prestatorilor de servicii sociale.
6. Examinarea petiţiilor în domeniul său de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare.
7. Şef serviciu, contabil șef al Serviciului financiar
8. Cerinţe speciale:
• studii superioare în domeniul contabilității, auditului, economic;
• competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare,
• cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu.
9. Sarcinile de bază:
10. Organizarea şi conducerea activității de lucru a serviciului în ansamblu.
11. Asigurarea planificării indicilor bugetari pentru entitate, organizarea și ținerea evidenţei contabile şi gestiunii, activităţii economico-financiare.
12. Participarea la elaborarea regulamentelor de uz intern, asigurarea respectării lor.
13.  Asigurarea controlului privind executarea surselor alocate pentru întreținerea entității, distribuirea şi utilizarea mijloacelor financiare.
14. Asigurarea controlului şi evidenţei operative a transferurilor mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale.
15. Realizarea controlului asupra perfectării documentelor justificative ce servesc drept bază pentru primirea şi eliberarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor de decontare, îndeplinirea obligaţiilor creditare şi financiare, contractelor economice, a căror onorare urmează să se efectueze din contul surselor bugetului de stat şi altor surse de finanţare.
16. specialist principal al Serviciului financiar
17. Sarcinile de bază:
18. Pregătirea documentelor necesare pentru efectuarea decontărilor prin Trezorărie, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli.
19.  Asigurarea evidenţei contabile sintetice şi analitice privind calcularea salariului pentru colaboratorii entității.
20.  Elaborarea propunerilor de buget în baza de programe şi performanţă .
21.  Ţinerea evidenţei analitice şi sintetice a operaţiunilor de decontare cu agenţii economici.
22. Sistematizarea informaţiei care se conţine în documentele justificative, necesară pentru înregistrarea contabilă şi acumularea ei în registrele contabile pentru trecerea de mai departe în darea de seamă pentru o perioadă de timp anumită.
23.  Participarea la pregătirea avizelor şi răspunsurilor la materialele primite şi executate în Serviciu.
24. Bibliografia:
- Legea contabilității  nr. 113-XVI  din 27.04.2007;
- Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar , nr. 847-XIII din 24.05.1996
- Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă  în instituțiile publice, aprobată prin       Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010 ;
- Codul Muncii al RM;
25. - alte acte legislative și normative ce reglementează activitatea în domeniu.
26. Specialist principal al Serviciului  juridic
27. Cerinţe speciale:
• studii superioare juridice, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale;
• experienţă în domeniu minim 5 ani;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenței sociale;
• cunoaşterea politicilor precum şi a practicilor pozitive în domeniul asistenței sociale;
• abilități de management, gestionare a resurselor umane şi financiare, analiză şi sinteză a informaţiei, elaborare de politici, comunicare eficientă, consultare şi instruire, lucru în echipă.
28.  Sarcinile de bază:
29. Coordonarea elaborării instrucțiunilor, indicațiilor metodice, precum și altor acte privind domeniul său de activitate; implementarea procedurilor de lucru cu personalul;
30. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor de acte normative şi legislative ale autorităţii administraţiei publice;
31. Examinarea litigiilor în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale;
32. Reprezentarea Consiliului în instanța de judecată.
33. Perfectarea certificatelor de acreditare și a deciziilor de  retragere a certificatrelor de acreditare.
34. Perfecterea contractelor de prestări servicii încheiate cu experții.
35. 
36.  Bibliografia :
37. 1. CONS