Astăzi: 04.07.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
cariere.gov.md
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Funcţii vacante Pagina de start
Funcţii vacante

18.06.2015

Anunț!
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, vineri, 19 iunie 2015, cu începere de la ora 14.30, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
1.Micu Svetlana
2.Trofin Gheorghe
3.Doroșenco Mariana
4.Bagrin Daniela
5.Novac Inga
6.Celan Oliga
7.Celonenco Dumitru
8.Tudoreanu Victoria
9.Pleșca Alina
10.Stanislav Cebanciuc
11.Leahu Diana
12.Livițchi Eugeniu
13.Volontir Elena
14.Cigoreanu Ecaterina
15.Guțu Cristina
16.Naconecnîi Natalia

__________________________________________________________________________________________

18.06.2015
Anunț!

INSPECȚIA SOCIALĂ, anunţă concurs pentru ocuparea funcţilor publice vacante de:
   Inspector                 - 2 funcții,
   Inspector principal - 1 funcție,
   Inspector principal – 1 funcție pe perioadă determinată,
 
Scopul general al funcțiilor:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.
 
Sarcini de bază a funcției de inspector, inspector principal :
. asigurarea exercitării inspecției asupra implementării prevederilor actelor normative  referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;

. participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali;

. depistarea și constatarea încălcarilor prevederilor legale din domeniul supus inspecției și informarea organelor competente;

. întocmirea rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității;

. participarea la elaborarea planului anual de control al Inspecției Sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.

. examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite de la autorități publice și obștești, cetățeni, în adresa Inspecției Sociale, pregătirea răspunsurilor în termenii stabiliți conform prevederilor legislației în vigoare.

Condițiile de participare la concurs: Cerinţe generale faţă de candidaţi: 1. Cetăţean al Republicii Moldova, 2. Cunoaşterea limbii de stat, 3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar), 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet), 5. Fără antecedente penale, 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:

·         studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;

·         cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:

·         respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecționare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:
a)formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.
 

            Telefon – 022-999-239, e-mail: tamarabotnaru@yahoo.com
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact: Tamara Botnaru
 La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 16 iulie 2015.
 Bibliografia concursului:
-          Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
-          Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
-          Hotărîrea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
-          Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
-          Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
-          Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
-          Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
    
                                                                                                                                                                                          
 
__________________________________________________________________________________________


04.06.2015

Anunț!

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea probei scrisă, care va avea loc, vineri, 05 iunie 2015, cu începere de la ora 10.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.

Lista candidaților admiși la proba scrisă, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Cebanciuc Stanislav
Ene Ludmila
Doroșenco Mariana
Leahu Diana
Naconecnîi Natalia
Cimbir Victor
Bagrin Daniela
Livițchi Eugeniu
Bălănescu Nadejda
Tudoreanu Victoria
Guțu Cristina
Volontir Elena
Munteanu Teodor
Micu Svetlana
Cigorean Ecaterina
Pleșca Alina
Isacenco Inga
Trofim Gheorghe
Celan Oliga
Celonenco  Dumitru
Matei Tatiana
Prepelița Silvia
Novac Inga


03.06.2015

ANUNȚ


CONCURSUL pentru suplinirea funcției vacante în cadrul Inspecției Sociale de :        
    Inspector – 1 funcție
    a fost promovat de:
1.Matei Tatiana

    Inspector principal – 1 funcție
a fost  promovat de:
1.Barbos Ion


28.05.2015

ANUNȚ

Inspecția Socială, anunță lista candidaților admiși la interviu pentru suplinirea funcției publice vacante de:
Inspector – 1 funcție
1.Matei Tatiana
2.Pripa Petru

Inspector principal – 1 funcție
1.Dragancea Larisa
2.Jalba Natalia
3.Prodan Alina
4.Marin Alexandru
5.Barbos Ion
6.Botezat Inga
7.Jitari Oleg
Interviul va avea loc la data de 01 iunie 2015, ora 9.00, et. 6, sala de ședințe, Inspecția  Socială,


22.05.2015 A N U N Ț !

      Inspecția Socială instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță concurs/proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector– 1 funcție,  inspector principal – 1 funcție,  care va avea loc la data de 26 mai 2015,  ora 10.30 în sediul Inspecției Sociale, mun. Chișinău, str. Hîncești 53, bloc „B”, et. VI, sala de ședințe.
                             
Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

  I. Inspector – 1 funcție

1.Matei Tatiana
2.Hadîrca Daniela
3.Guțu Cristina
4.Pripa Petru
5.Vasilachi Cristina

  II. Inspector principal – 1 funcție
1. Dragancea Larisa
2. Munteanu Teodor
3. Scurtu Vladimir
4. Jalba Natalia
5. Prodan Alina
6. Marin Alexandru
7. Jitari Oleg
8. Barbos Ion
9. Botezat Inga

 


15.05.2015    Anunț!


Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, (str. V. Alecsandri, 1, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante în cadrul Aparatului central al ministerului.
CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul,copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul juridic (după angajare), pot fi prezentate la Secţia resurse umane a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pînă la 03 iunie 2015, et. 4, bir. 417. Telefon de contact: 022-26-93-46.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1    Cetăţean al Republicii Moldova,
2    Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse,
3    Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
4    Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1, B2),
5    Fără antecedente penale,
6    Apt de muncă, din punct de vedere medical,
7    Aptitudini:  de elaborare , de analiză şi sinteză a documentelor , argumentare, prezentare, instruire, motivare, spirit organizatoric, mobilizare de sine, abilităţi de lucru în echipă, comunicare eficientă
8    Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.


1. Consultant, Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social (perioada nedeterminată)
I. Scopul funcției:
Participarea la elaborarea şi implementarea politicii statului în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social.
II. Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă şi al parteneriatului social;
2. Prezentarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei muncii;
3. Expertizarea proiectelor de acte normative care parvin în adresa Ministerului şi au tangenţe cu domeniul de activitate al Direcţiei;
4. Pregătirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova şi prezentarea acestora Biroului Internaţional al Muncii;
5. Examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de domeniul muncii, parvenite de la cetăţeni, unităţile economice, organele publice centrale şi locale şi acordarea explicaţiilor juridice de rigoare;
6. Examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii;
7. Examinarea şi înregistrarea convenţiilor colective la nivel de ramură şi teritoriu.
III. Studii:
Superioare juridice (licenţă în drept).
IV. Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei muncii;
- Cunoaşterea limbii de stat (cunoaşterea unei limbi moderne va fi o prioritate);                                                     
- Deprinderi de operare la calculator.
V. Abilităţi:
De organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare.
VI. Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, iniţiativă, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.     
VII. Bibliografia:
1. Convenţiile fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii:
- nr.105 “Privind abolirea muncii  forţate” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 1991);
- nr.87 “Privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.98 “Privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.111 „Privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995);
- nr.138 “Privind virsta minima de angajare” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 519-XIV din 15 august 1999);
- nr.29 “Privind munca fortată sau obligatorie” (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.100 “Privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculină si a mîinii de lucru feminină pentru o muncă  de  valoare egală (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 610-XIV din 1 octombrie 1999);
- nr.182 “Privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor” (ratificată prin Legea 849-XV din 14 februarie 2002);
2. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
3. Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003);
4. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;
5. Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr.140-XV din 10 mai 2001;
6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008;
7. Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr.245-XVI din 21 iulie 2006;
8. Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001;
9. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003;
10. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 “Despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină”;
11. Hotărîrea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă”;
12. Hotărîrea Guvernului nr.1273 din 19 noiembrie 2004 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere”;
13. Hotărîtea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 „Privind carnetul de muncă”;
14. Hotărirea Guvernului nr.435 din 23 aprilie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile”;
15. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”;
16. Hotărîrea Guvernului nr.624 din 6 octombrie 1993 “Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”;
17. Hotărîrea Guvernului nr.541 din 7 iulie 2014 ”Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor”;
18. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”;
19. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă” ;
20. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.8 din 12 iulie 2007 „Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor”;
21. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.11 din 28 martie 2012 ”Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”;
22. Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.12 din 9 iulie 2012 ”Formularul statelor de personal și permisul nominal de acces la locul de muncă”.

2. Specialist principal  (perioada determinată), Direcția management financiar al politicilor.


-    Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
-    Realizarea politicilor în domeniul economiei și planificarii indicilor bugetari, estimarea costurilor.
Participarea la estimarea și planificarea indicilor bugetari pentru aparatul central al ministerului, operațiunile centralizate gestionate la nivel central.
Participă la elabararea regulamentelor de uz intern, asigură respectarea lor.
-Monitorizarea, cotrolul și evidența utilizării surselor financiare publice, participă la primirea rapoartelor și dările de seamă parvenite de la instituțiile subordonate Ministerului.
-    Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
-    studii superioare în domeniul contabilității, auditului, economic;
• competenţe manageriale de administrare şi gestionare a resurselor financiare, resurselor materiale,
• cunoştinţa legislaţiei în vigoare în domeniu.
- 1 an de experiență profesională în domeniu;
- abilități de utilizare a computerului.
-    Bibliografia concursului:
-    1.       Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010 ”Cu privire  la aproba-rea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare”;
-    2.       Hotărîrea Guvernului RM nr. 691 din 17.11.2009 ”Pentru pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”;
-    3.       Hotărîrea Guvernului RM nr. 381 din 13.04.2006 ”Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”;
-    4.       Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 969-XIII din 24.07.1996 privind clasificația bugetară;
-    5.       Legea contabilității, nr.113-XVI din 27.04.2007;
-    6.       Codul fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997;
-    7.       Legile anuale a bugetului de stat (2013-2014);
-    8.       Legile anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat (2013 – 2014) ;
-    9.       Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr. 355-XVI din 23.12.2005;
-    10.    Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, nr. 48 din 22.03.2012;
-    11.    Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,                    nr. 158 -XVI  din  04.07.2008.
-     
3. Specialist principal al Secției juridice (perioadă nedeterminată)
Cerinţe speciale:
•         studii superioare juridice (licențiat în drept);
•         cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei sociale;
•         01 an experienţă profesională în domeniu.
     Sarcinile de bază:
-    Participă, la necesitate, la elaborarea actelor normative;
-    Participă la efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte ale subdiviziunilor ministerului;
-    Colectarea şi generalizarea informaţiei în domeniul;
-    Avizarea proiectele actelor normative, ordinelor şi încheierilor, prezentate pentru semnare ministerului.
-    Bibliografia concursului
-    Constituţia Republicii Moldova;
-    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea MMPSF, aprobat prin
    Hotărîrea de Guvern nr. 691 din 17 noiembrie 2009;

-    Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
-    Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
-    Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
-    Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
-    Acte normative în domeniul de specialitate:
-    Codul civil al Republicii Moldova;
-    Codul Familiei al Republicii Moldova
-    Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova
-    Codul contravențional al Republicii Moldova;
-    Codul de executare al Republicii Moldova;
-     Codul muncii al Republicii Moldova;
-    Legea nr.156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat
-    Legea nr.489-XIV privind sistemul public de asigurări sociale
-    Legea nr.547-XV asistenţei sociale
-     Legea nr.338-XIII privind drepturile copilului.

4. Consultant. Direcția politici salariale. (perioada nedeterminată)


Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Elaborarea metodelor de reglementare a salarizării în economia naţională, coordonarea controlului respectării prevederilor legislaţiei în domeniul salarizării.
-    Participarea la elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul organizării şi remunerării muncii în economia naţională.
-    Organizarea şi coordonarea activităţii de informare şi consultare în domeniul politicii salariale.
-    Monitorizarea indicatorilor privind nivelul salarizării în economia  naţională.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Studii superioare de profil economic, juridic;
cunoașterea legislației muncii;
cunoaşterea normelor de elaborare a actelor legislative şi normative, metodelor şi principiilor de evaluare a proceselor macro şi microeconomice, metodelor de prognozare a indicatorilor macroeconomici;
cunoaşterea politicilor şi a practicilor pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu;
posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel,  PowerPoint, Internet;
abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare,
cunoașterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil l. engleză) nivel B1.  
Bibliografia concursului:
1.    Constituția Republicii Moldova;
2.    Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003;
3.    Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
4.    Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI din 22.02.2008;
5.    Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008;
6.    Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90-XVI din 25.04.2008;
7.    Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002;
8.    Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI  din  23 decembrie 2005;
9.    Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22 martie 2012;
10.    Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 11.07.1994;
11.    Legea privind actele normative ale Guvernului și alte autorități ale administrației publice centrale și locale nr.  317-XV din 18.07.2003;
Acte normative în domeniul de specialitate:
1.    Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”;
2.    Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”;
3.    Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici”;
4.    Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-14, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014.


5. Consultant, Serviciul instituţii rezidenţiale şi de reabilitare (perioada nedeterminată)
Scopul funcției:
Contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv celor cu specializare înaltă prin elaborarea şi promovarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul dat precum şi monitorizarea procesului de implementare a acestuia.

Sarcinile de bază:
1.    Elaborarea şi promovarea actelor legislative şi normative în domeniul de competenţă;
2.    Acordarea suportului metodologic în implementarea politicilor sociale structurilor teritoriale de asistenţă socială şi instituţiilor subordonate;
3.    Monitorizarea activităţii instituţiilor sociale cu specializare înaltă pentru adulţi din subordinea ministerului;
4.    Examinarea petiţiilor, adresărilor, demersurilor şi interpelărilor ce ţin de competenţa serviciului;
5.    Evaluarea cazurilor referite spre serviciile sociale cu specializare înaltă în corespundere cu criteriile de eligibilitate şi eliberarea îndreptărilor de cazare.

Cerințe specifice:
-   Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul drept, asistenţă socială, economie;
-   Cunoaşterea politicilor publice şi a practicilor pozitive în domeniu;
-   Abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, SPSS, Internet;

Bibliografie
- Legea nr. 547-XV din 25.12.2003 asistenței sociale
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale
- Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social
- Legea nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală
- Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
- Legea nr. 121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie
- Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani
- Legea nr.169-XVIII din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
- Hotărîrea Guvernului Nr. 372 din 06 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vîrstă şi
persoanelor cu disabilităţi”
- Hotărîrea Guvernului Nr. 190 din 17.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
condiţiile,modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate
veteranilor
- Hotărîrea Guvernului nr.868 din 28.07.2004 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial
gratuit invalizilor de război”
- Hotărîrea Guvernului nr.1152 din 13.10.2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
asigurare cu bilete gratuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale şi de plată a compensaţiei
băneşti, în schimbul biletelor, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobîl şi colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică
sau au devenit invalizi”
- Hotărîrea Guvernului nr. 1500 din 31.12.2004 pentru  aprobarea Regulamentului - tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu disabilităţi


6.    Consultant, Direcţia analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (perioada determinată)
Domeniul de activitate: Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic/administrație publică sau alte domenii relevante. Experienţă profesională minim un an, preferabil în domeniul juridic/protecţiei sociale sau în serviciul public.

Scopul și sarcinile de bază ale funcției:
Analiza și monitorizarea implementării politicilor intersectoriale și raportarea realizărilor.

Cerințe special:
•    Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
•    Cunoaşterea limbei engleze la nivel avansat sau cel puţin intermediar;
•    Cunoștințe de elaborare și gestionarea a matricelor de raportare
•    Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
•    Abilităţi de lucru cu date statistice, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă. 
•    Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografie:
•    Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia;
•    Hotărîrea Guvernului nr.168 din 9.03.2010 cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice
•    Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
•    Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public ;
•    Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
•    Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii  administrative din subordinea acestuia;
•    Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2015-2018;
•    Legea nr. 205 din  28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei;
•    Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional (HG nr. 96 din 16.02.2010)
•    Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”.
•    Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici ;
•    Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective;

7. Auditor intern al Serviciului audit intern

Cerinţe speciale:

• studii superioare în domeniul economic, contabilitate şi audit;
• preferabil doi ani de experienţă în domeniul controlului financiar public intern, auditului, contabilităţii,
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul financiar şi control intern public;
Sarcinile de bază:

1. Efectuarea activităţii de audit intern în scopul evaluării sistemului de management financiar şi control intern al structurii auditate.
2. Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern.
3. Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern.             

BIBLIOGRAFIA:
Acte normative generale:
2 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008,
3 Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008,
4 Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008,
5 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova “Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2009-2013)” (www.gov.md).
Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010
Standardelor nationale de control intern în sectorul public Ordinul ministrului Finanţelor nr. 51 din 23.06.2009
Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007,
Acte normative specifice:
Legea privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007,
Standardele naţionale de audit intern, aprobat prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 98 din 27.11.2007 (pagina web a Ministerului Finanţelor),
Codului etic al auditorului intern si Cartei de audit intern (Regulament – model
de functionare a unitatii de audit intern) Ordinul ministrului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010 (pagina web a Ministerului Finanţelor),
Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, aprobate pin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 (pagina web a Ministerului Finanţelor),
Standardele Naţionale de Contabilitate// Contabilitate şi audit, nr.1 din 1998,
Normele metodologice privind aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate//Contabilitate şi audit, nr. 2-3 din 1998.

8. Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media

Scopul general al funcţiei:
      Realizarea activităților de comunicare și asigurarea diseminării informației cu privire la activitatea ministerului
 Sarcinile de bază:
• Scrierea comunicatelor de presă și articolelor, precum şi diseminarea lor în mass-media privind evenimentele publice ale ministerului și cele la care participă conducerea și funcționarii;
• Organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, interviurilor şi declaraţiilor pentru presă a conducerii și subdiviziunilor ministerului;
• Colaborarea cu instituțiile mass-media şi actualizarea continuă a bazei de date privind instituţiile mass-media şi organizaţiile şi experţii în comunicare locali şi internaţionali;
• Actualizarea informației pe pagina web oficială a ministerului în reţeaua Internet;
• Promovarea politicilor din domeniul muncii și protecției sociale prin  implementarea Strategiei de comunicare a ministerului;
• Participarea la ședințele, evenimente, întruniri  organizate de subdiviziunile ministerului;
 Cerinţe specifice :
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul comunicare, jurnalism, relaţii publice
 Experienţă profesională: minimum 2 ani în domenii relevante (relaţii publice, mass-media, comunicare).
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a unei limbi de circulaţie internaţională. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, PowerPoint, Internet.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, lucru în echipă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Bibliografia:

1. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
2.Hotărîrea Guvernului Nr. 691din  17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
3. Legea nr.158-XVI  din  04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea presei nr. 243-XIII  din  26.10.1994
5. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
6. Legea nr.239-XVI  din  13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional
7. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale
8. Hotărîrea Guvernului nr.188  din  03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet 


9. Consultant al Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi:
Cerinţe speciale:
• studii superioare juridice;
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a procedurii de elaborare a  actelor normative.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea şi implementarea legislaţiei în vigoare şi a actelor normative în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu disabilităţi.
2. Analiza programelor naţionale şi locale de dezvoltare, a eficacităţii măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu disabilităţi şi înaintarea propunerilor privind îmbunătăţirea acestora.
Bibliografia:
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
Carta Socială Europeană- revizuită,
Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) a fost adoptată prin Legea nr.169-XVIII din 09.07.2010,
Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani,
Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni,
Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţiei,
Legea nr.756-XIV din 14.04.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
Legea nr. 121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de cetăţeni,
Legea nr.821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a invalizilor,
Hotărîrea Guvernului  nr. 688 din 20.06.2006 cu privire la expertiza medicală a vitalităţii,
Hotărîrea Guvernului nr.1268 din 21.11.2007 сu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor,
Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare  acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu disabilităţi,
Hotărîrea Guvernului nr.711 din 09.08.2010 privind aprobarea Regulamentului –cadru şi Standardelor minime de calitate pentru serviciul social „Locuinţă protejată”,
Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 08.10.2010 privind aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate.

10. Consultant, Secția acorduri, Direcția politici de asigurări sociale, determinată
Scopul general al funcției:
Realizarea activităților aferente procesului încheierii acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale.
Sarcinile de bază:
• Asigurarea corespondenţei cu autorităţile administraţiei publice ale RM şi ale altor state;
• Participarea la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu instituţiile de resort şi a cadrului normativ necesar;
• Participarea la traducerea textelor proiectelor de acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale şi a materialelor aferente acestora;
• Asigurarea pregătirii tehnice a vizitelor de lucru în ţară şi peste hotare, în vederea negocierii proiectelor de acorduri, schimbului de experienţă.
Cerințe speciale:
• Studii superioare în limbi străine și/sau relații internaționale, drept internațional;
• Experienţă profesională, preferabil în domeniul relațiilor internaționale, dreptului internațional;
• Cunoașterea legislației naționale în domeniul tratatelor internaționale și acordurilor internaționale de securitate socială încheiate de Republica Moldova;
• Cunoașterea limbii străine la nivel avansat (nivel B2-C1): engleză și franceză, de preferință.
Bibliografie:
1.Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, 1969;
2.Acordurile bilaterale de securitate socială încheiate de Republica Moldova;
3.Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
4.Hotarîrea Guvernului nr.120 din 12.02.2001 despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale.


________________________________________________________________________________

23.04.2015Anunț!
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (str. V.Alecsandri 1, mun.Chișinău), anunță desfășurarea interviului, care va avea loc, vineri, 24 aprilie 2015, cu începere de la ora 13.00, în incinta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sala de şedinţe, et. IV, bir. 425.
Lista candidaților admiși la interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
1. Poiană Olga
2. Cotruța Nina
3. Vizir Irina
4. Tofan igor
5. Cebotari Cristina
6. Batereanu Elena
7. Sobari Ion
8. Adam Andrei

21.04.2015 ANUNT
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,(str.V.Alecsandri,1,mun.Chișinău), anunță lista candidaților admiși la probaba scrisa care va avea loc la 22 aprilie 2015, ora 10.00, în incinta ministerului, sala de ședințe, et.VI,

Lista candidaților admiși la concursul pentru  ocuparea funcției publice vacante de:
-Consultant  în cadrul Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social
-Consultant superior, Secția acorduri, Direcția politici de asigurări sociale
-Șef direcție politici salariale
-Șef serviciu instituțiilor rezidențiale
-Consultant superior, Direcția management financiar al politicilor

1. Sobari Ion
2. Negru Fiodor
3. Lupașcu Oleg
4. Adam Andrei
5. Graur Gheorghe
6. Cebotari Cristina
7. Calaraș Igor
8. Suhan Nadejda
9. Cigorean Ecaterina
10. Teleman Oxana
11. Pîrgari Tatiana
12. Celonenco Dumitru
13. Haruța Gheorghe
14. Botezeanu Elena
15. Cotruța Nina
16. Poiană Olga
17. Nenov Ina
18. Tofan Igor
19. Vizir Irina
20. Budan Ion


16.04.2015 ANUNȚ


     INSPECȚIA SOCIALĂ, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
   Inspector -  1 funcție
   Inspector principal  – 1funcție
   Inspector principal pe perioadă determinată – 1 funcție

Scopul general al funcțiilor:
Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative care reglementează acordarea prestațiilor și serviciilor sociale.

Sarcini de bază ale funcțiilor de inspector, inspector principal :
 asigurarea  exercitării inspecției asupra implementării prevederilor actelor normative  referitoare la acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și a serviciilor sociale acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică  de organizare;
 participarea în baza ordinului de deplasare, la activități de inspecție, monitorizarea desfășurării campaniilor tematice și inopinate realizate de către inspectorii sociali;
 depistarea și constatarea încălcarilor prevederilor legale din domeniul supus inspecției și informarea organelor competente;
 întocmirea rapoartelor scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității;
 participarea la elaborarea planului anual de control al Inspecției Sociale, a cadrului metodologic de inspecție, a procedurilor și instrumentelor de lucru necesare desfășurării unitare a activității de control în domeniul asistenței sociale.
 examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor și interpelărilor parvenite de la autorități publice și obștești, cetățeni, în adresa Inspecției Sociale, pregătirea răspunsurilor în termenii stabiliți conform prevederilor legislației în vigoare.
Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale faţă de candidaţi:
1. Cetăţean al Republicii Moldova,
2. Cunoaşterea limbii de stat,
3. Cunoaşterea limbii engleze (nivel intermediar),
4. Posedarea calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet),
5. Fără antecedente penale,
6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.
Aptitudini:
Cerinţe specifice:
• studii superioare în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
• cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenței sociale.
Atitudini/Comportamente:
• respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecționare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă, Dosarul de concurs:
a) formularul de participare,
b) originalul/copia buletinului de identitate,
c) originalul/copia diplomei de studii superioare,
d) originalul/copia carnetului de muncă,
e) certificatul medical,
f) cazierul judiciar.

 Telefon – 022-999-239, e-mail:  tamarabotnaru@yahoo.com
adresa poștală - mun. Chişinău, str. Hîncești 53, bloc”B” bir.617, et. VI.
Persoana de contact: Tamara Botnaru

 


La concurs vor fi admise doar persoane care întrunesc condițiile de participare. Angajatorul își rezervă dreptul de a înștiința doar candidații admiși la concurs. Data limită de depunere a dosarelor – 20 mai 2015.

Bibliografia concursului:
- Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
- Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
- Hotărîrea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011 ;
- Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
- Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
                              

 16.04.2015

Consulting Services – Individual Consultant’s Selection

Republic of Moldova

Ministry of Labor, Social Protection and Family

Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project

 

Credit No. 5001-MD

Project ID No. P120913

Reference No. CS-S/30/IDA

Assignment Title: Communication adviser for Ministry of Labor, Social Protection and Family

 

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net Project.  Ministry of Labor, Social Protection and Family (MLSPF) as an implementing agency for the project intends to apply part of the proceeds for consulting services.

 

Objective of the assignment:

The Consultant’s will support the Ministry of Labor, Social Protection and Family to improve the communication process with public, to raise public awareness regarding the social assistance reforms with particular emphasis on promoting public image of the Ajutor Social and Heating Allowance benefits. 

 

Tasks and responsibilities of the Consultant:

The Consultant will be responsible for:

1.      Managing media and public relations to support reform program in social assistance domain in Moldova.

2.      Pro-actively identifying the media opportunities to place the key messages related to the reform.

3.      Being the primarily contact for Project-related news and events concerning the Project “Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net” with the main emphasis on the Ajutor Social program and Heating Allowance.

4.      Providing inputs to planning, scheduling and organizing logistics for press conferences and other press events, such as briefings, interviews, off-the-record interactions, etc.

5.      Drafting press releases and press backgrounders, compiling and disseminating media packages. Ensuring quality control over materials reported in the press.

6.      Regularly updating media contacts database, establishing and maintaining pool of key trusted journalists that cover topics relevant to the social assistance reform in Moldova. Organizing media events, as needed.

7.      Contributing to development and maintenance of the MLSPF external web site. Writing content for Project-related news and events concerning the Project “Strengthening the Effectiveness of the Social Safety Net”.

8.      Advising ministry’s staff, local public authorities of 1st and 2nd level responsible for social domain and social assistance local units, on the communications regarding social assistance reform in relation to issues of potential public sensitivity from a media standpoint.

9.