Astăzi: 01.07.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Noutăţi
Anunţuri
Sondaje
Arhiva
Buletin informativ
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Serviciul de presă | Noutăţi Pagina de start
Noutăţi

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a comandat un studiu privind disponibilitatea beneficiarilor de ajutor social de a se încadra în cîmpul muncii

În incinta Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, de către Institutul de Marketing și Sondaje IMAS Chișinău și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale  din România a fost prezentat raportul de progres privind realizarea unui studiu referitor la situația familiilor de beneficiari de Programul de ajutor social în vederea atragerii unora dintre membrii acestor familii pe piața muncii. 

Studiul a fost solicitat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova și face parte din proiectul de Consolidare a eficacității rețelei de asistența socială susținut de Banca Mondială.

 Scopul studiului este de a stabili profilul beneficiarilor de ajutor social și a determina elemente de activizare pentru beneficiari în scop de ai încadra în economia activă și a slăbi astfel dependența familiilor aflate în dificultate de prestația de ajutor social.

Experții consorțiului cîștigător au menționat că se vor axa pe cercetarea experienței de muncă a beneficiarilor și intenția acestora de a accepta o ofertă de muncă. Ei au informat specialiștii ministerului că studiul se va răsfrînge pe beneficiarii de ajutor social cu vîrstă de muncă și apți de muncă al căror interes  față de piața muncii este slab, fiind în pericol de a căpăta dependență de lungă durată de ajutor social.

 Conform metodologiei propuse vor fi cercetate trei categorii de beneficiari: șomeri, angajați în agricultură pe cont propriu și persoane cu grad de dizabilitate II și III. Cercetătorii vor căuta să afle de la beneficiari care sunt problemele lor la încadrarea în cîmpul muncii, pe cît sunt de informați privind responsabilitratea lor de a munci și a depune efort de a depăși situația de dificultate în care se află familia, posibilile probleme ce apar în aplicarea Legii cu privire la ajutorul social etc. 

Conform graficului și eșantionului propus vor fi efectuate chestionări în peste 90 de localități din 6 raioane din zonele Nord, Centru, Sud din Republica Moldova.  

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în excercițiu, dna Valentina Buliga a apreciat metodologia și chestionarele propuse de către experți pentru efectuarea studiului, ca fiind foarte bune, și a menționat că ministerul ca organ central de elaborare a politicilor în domeniul protecției sociale are nevoie de date cît mai precise și multilaterale privind atît profilul beneficiarilor de ajutor social, cît  și corelarea lor cu piața forței de muncă. 

Dna ministru a ținut să accentueze că rezultatele cercetărilor vor ajuta la  identificarea  mecanismelor de activare a persoanelor beneficiare de ajutor social și de încurajare a lor de a se încadra  mai activ în cîmpul muncii .

De menționat că studiul este parte componentă a subproiectului de "Asistență tehnică în vederea susținerii reformelor pentru introducerea elementelor de activare în cadrul Programului de Ajutor Social". Proiectul este implementat de SC Internațional Consulting Expertise, European Consultants Organsation și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale la comanda Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova.

Obiectivul proiectului este de a asista ministerul în elaboarea politicilor de activare a beneficiarilor de ajutor social și încurajare a lor de a se încadra într-un cîmp ocupațional. 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are ca scop stabilirea gradului de dependență a familiilor de ajutor social și a factorilor determinanți ai acesteia, precum și a elementelor de încurajare sau descurajare a beneficiarilor de a munci. În baza profilului beneficiarilor identificat și descris în cadrul cercetărilor sociologice ulterior de către Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va fi efectuată o inventariere a politicilor ocupaționale pentru a stabili legătura dintre serviciile și programele existente la moment și grupele de beneficiari.
 
Ca urmare vor fi proiectate un set de îmbunătățiri a politicilor ocupaționale și a mecanismelor de atragere a beneficiarilor în cîmpul muncii. De asemenea, va fi realizată o evaluare preliminară a fezabilității intervențiilor propuse. Vor fi proiectate intervenții pilot la scară redusă și aranjamentele necesare pentru implementarea acestora, pentru a încuraja elementele de activare din cadrul Programului de ajutor social și a favoriza tranziția persoanelor cu potențial de activare pe piața muncii din starea de inactiv în cea de activ, respectiv ocupat.

sus
Despre Minister Instituţii Subordonate Activităţi Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative Transparenţa în procesul decizional Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Serviciul de presă Galerie foto Petiții Achiziţii publice Funcţii vacante Referinţe utile Contacte
Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7276282