Astăzi: 06.07.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Noutăţi
Anunţuri
Sondaje
Arhiva
Buletin informativ
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Serviciul de presă | Arhiva Pagina de start
Arhiva
LunaAnul


Ştiri
31.10.2012Știri

Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a avut o întrevedere cu E.S. dl Farit Mukhametshin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în țara noastră

În discuție au fost abordate chestiuni de colaborare bilateral, inclusiv în domeniul migrației forței de muncă, repatrierii minorilor, susținerea veteranilor celui de-a II-a război modial, etc.

Dna Valentina Buliga a făcut o retrospectivă a politicilor sociale ale Republicii Moldova în domeniile de interes comun, precum și a menționat importanța semnării Acordului migrației forței de muncă cu Federația Rusă.

În context, E.S. dl Farit Mukhametshin și-a exprimat speranța semnării acestuia pînă la finele anului curent și a nominalizat domeniile în care misiunea diplomatică a Federației Ruse ar putea interveni în dezvoltarea relațiilor între cele două state.

30.10.2012Știri

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a organizat un atelier de lucru cu genericul ”Contractarea serviciilor sociale”

Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu Consiliul Național pentru Participare și grație suportului oferit de poporul American prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului Consolidarea Societății Civile în Moldova, implementat de FHI 360.

Prezentă la inaugurarea lucrărilor atelierului, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat că pe parcursul anilor, autoritățile centrale și locale, cu sprijinul partenerilor sociali au reușit să dezvolte, pe teritoriul țării, mai multe servicii sociale, în dependență de nevoile și necesitățile cetățenilor.

Potrivit dnei ministru, prin organizarea acestui eveniment, ministerul își propune structurarea conceptului de contractare a servicilor sociale, precum și examinarea practicilor europene comparative de contractare a serviciilor sociale.
Totodată, dna Valentina Buliga a mulțumit tuturor partenerilor , societății civile care, pe parcursul anilor, au creat diverse servicii sociale, în colaborare cu ministerul.

26.10.2012Știri

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune constituirea unei Platforme civice de promovare și implementare a coeziunii sociale în Republica Moldova

În perioada 11-12 octombrie 2012, în orașul Istanbul, Turcia, a avut loc cea de-a II-a Conferință a Consiliului European al Miniștrilor responsabili pentru coeziunea socială cu genericul " Building a secure future for all" - "Edificarea unui viitor sigur pentru toți".

Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de către dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei care a rostit o alocuțiune despre implementarea obiectivelor Strategiei și Planului de Acțiune al Consiliului Europei în domeniul Coeziunii Sociale, lansate în 2010, prin prisma evoluției reformelor în domeniul protecției și coeziunii sociale în Republica Moldova, cu accent pe reformele în domeniul protecției și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, protecția copilului, etc.

La finele lucrărilor Conferinței, miniștrii europeni pentru coeziune socială au semnat Declarația Ministerială de la Istanbul "Constituirea unui viitor sigur pentru toți", care stipulează angajamentul statelor membre ale Consiliului Europei de a promova și implementa obiectivele dezvoltării durabile în domeniul protecției și coeziunii sociale.

25.10.2012Știri

Raportul Inițial de Stat al Republicii Moldova privind implementarea Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a fost discutat la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a desfășurat consultări publice pe marginea Raportului Inițial de Stat al Republici Moldova privind implementarea Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Prezentă la eveniment, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat că ratificarea Convenției a pus bazele unei reforme substanțiale în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

”În pofida faptului că, ne aflăm încă în perioada de tranziție, cu resurse foarte limitate, Republica Moldova înregistrează progrese în implementarea Convenției. Iar primul pas a fost elaborarea și promovarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2010-2013”, a specificat dna Valentina Buliga.

24.10.2012Știri

Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei a inițiat procesul de evaluare a unor prestații sociale

Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei se află în proces de evaluare cu scop de reformare a prestațiilor de asistență socială acordate persoanelor cu dizabilități și copiilor. Aceste acțiuni sunt parte a proiectului ”Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, implementat cu susținerea Băncii Mondiale. În procesul de evaluare ministerul este consultat de către Fundația de Investigații Sociale și Economice (CASE).

Timp de 46 de săptămîni echipa de experți va evalua sistemul existent de prestații sociale pentru aceste categorii din Republica Moldova , va face o analiza a impactului acestor prestații asupra condițiilor de trai și bunăstare a beneficiarilor. Evaluarea se va face în comparație cu sistemele și bunele practici existente în țările europene, iar în baza rezultatelor vor fi prezentate propuneri de reformare.

23.10.2012Știri

Consiliul colegial al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a întrunit astăzi, în ședință ordinară

La ședința prezidată de dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au participat, atît membrii Consiliului colegial, cît și șefii Direcțiilor/Secțiilor raionale de asistență socială și protecție a familiei, funcționari din cadrul ministerului și instituțiilor subordonate ministerului.

În cadrul întrunirii dl Dumitru Stăvilă, șeful Inspecției Muncii a prezentat o
Notă Informativă despre aplicarea legislaţiei referitoare la încadrarea în muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, prevenirea şi combaterea fenomenului „munca la negru” .

Potrivit raportorului, în perioada iulie 2011 – septembrie 2012, Inspecţia Muncii şi subdiviziunile sale teritoriale au efectuat 8085 vizite de control la circa 6800 unităţi cu un număr de peste 265 mii salariaţi, din care peste 130 mii femei şi 321 minori.

18.10.2012Știri

Activitatea Azilului republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă

În alocuțiunea rostită la conferința de presă, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat că Azilul Republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău, instituție subordonată ministerului constituie, de fapt, o familie pentru cei 150 de bătrîni și persoane cu dizabilități, beneficiari ai instituției.

”Beneficiarii sunt persoanele în etate și cu dizabilități fizice, persoane care la un moment dat s-au aflat într-o situaţie de dificultate generatoare de marginalizare sau excluziune socială în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate şi sînt dependente de ajutor terţiar. Aici sînt cazate temporar sau permanent persoane somatice, fără susţinători legali. Instituţia oferă servicii de întreţinere completă, inclusiv asistenţă medicală şi socială”, a precizat dna ministru.

18.10.2012Știri

A fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară la serviciu în Israel, în anumite domenii, a cetățenilor moldoveni

De asemenea, a fost semnat și Protocolul de implementare A (domeniul construcțiilor) a Acordului nominalizat.

Documentele au fost semnate pe 16 octombrie 2012, la Ierusalim, în cadrul ședinței Comisiei mixte interguvernamentale moldo-israeliene. Din partea Republicii Moldova a semnat Ambasadorul Mihai Balan, iar din partea Statului Israel - Avigdor Liberman, viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe.

Din partea Guvernului Republicii Moldova responsabil de consultări și negocieri a fost Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, acestea fiind încheiate într-un timp record de aproape 3 luni, ceea ce denotă o cooperare fructuoasă și temeinică între instituțiile abilitate din cele două țări.

Obiectivele prioritare ale Acordului sînt orientate spre asigurarea unui proces de angajare legal, echitabil şi transparent pentru cetăţenii Republicii Moldova, care vor fi angajați temporar în Statul Israel.

12.10.2012Știri

La Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru „Inițierea consultărilor publice privind elaborarea proiectului Planului de acţiuni 2013-2015 pentru implementarea Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen pe anii 2010-2015”

În perioada 11-12 octombrie 2012, la Chișinău s-a desfășurat Atelierul de lucru „Inițierea consultărilor publice privind elaborarea proiectului Planului de acţiuni 2013-2015 pentru implementarea Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen pe anii 2010-2015”.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în parteneriat cu UN Women.

Atelierul de lucru a conturat o platformă de discuții pentru reprezentanți ai Comisiilor parlamentare, Cancelariei de Stat, autorităților publice centrale, partidelor politice, organizațiilor internaționale și societății civile.

12.10.2012Știri

Astăzi a fost prezentat raportul inițial al sub-componentei 4 a Proiectului ”Consolidarea Eficacității Sistemului de Asistență Socială”

La 12 octombrie 2012, în cadrul unui grup de lucru, în incinta Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost prezentat raportul inițial al sub-componentei 4 a Proiectului ”Consolidarea Eficacității Sistemului de Asistență Socială”, implementat de minister cu suportul Băncii Mondiale.

Prin implementarea proiectului său, sub-componenta 4 va acorda sprijin metodologic la proiectarea, legiferarea și implementarea Standardelor de prestare a serviciilor și noului model de afaceri pentru administrarea Programului ajutor social. Astfel, proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea eficienței administrative în acordarea asistenței sociale întru oferirea serviciilor calitative beneficiarilor.

În prezent, administrarea prestațiilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece este dificilă pentru beneficiar, iar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei nu dispune de sisteme de control asupra administrării prestațiilor la nivel local și nu poate asigura uniformitatea standardelor pentru prestarea acestor servicii.

12.10.2012Știri

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga a rostit un discurs în cadrul Forului European pentru Coeziune Socială

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Valentina Buliga, participă la cel de-al doilea For European pentru Coeziune Socială cu genericul „A construi un viitor sigur pentru toţi”, care se desfășoară la Istanbul, Turcia, în perioada 11-12 octombrie 2012. La reuniune participă ministri europeni pentru coeziune socială din țările membre ale Consiliului Europei.

Dna ministru, Valentina Buliga a ținut un discurs de la tribuna înaltului For European în care a reiterat că Republica Moldova trece prin reforme radicale în domeniul protecției sociale.

”Schimbările profunde care au avut loc în Republica Moldova în ultimele două decenii, în sferele politice, economice și sociale sunt caracteristice pentru toate țările din Europa de Est. Criza economică din ultimii ani s-a răsfrînt asupra bunăstării populației solicitînd de la Guvernul Republicii Moldova elaborarea politicilor de susținere a persoanelor în vîrstă, a persoanelor cu dizabilități, a familiilor cu copii”, a accentaut dna Valentina Buliga.

Dna ministru s-a referit în mod prioritar la măsurile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, aceasta fiind o prioritate în cadrul implementării prevederilor Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități, ratificată de Republica Moldova în anul 2010.

10.10.2012Știri

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a întîlnit cu primarii și angajații din domeniul protecției sociale ai raionului Strășeni

La discuție au fost prezenți primari, asistenți și lucrători sociali, agenți economici din teritoriu, reprezentanți ai Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, ai Inspecției Muncii, Agenției Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă, ai Secției raionale de asistență socială și protecție a familiei. De asemenea, la reuniune a participat și Inspectorul șef de Stat al Inspecției Muncii, dl Dumitru Stăvilă.

În alocuțiunea rostită, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat că ministerul a elaborat un grafic de întrevederi cu reprezentanții tuturor raioanelor țării pentru informare și discuții cu privire la implementarea politicilor în domeniul protecției sociale, inclusiv ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului, alocații sociale , servicii sociale, etc.

Astfel, dna ministru a familiarizat audiența cu modalitățile de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece, menționînd importanța examinării operative a cererilor, precum și corectitudinea declarațiilor pe propria răspundere a solicitanților de ajutor social.

10.10.2012Știri

Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a felicitat locuitorii satului Peresecina cu prilejul Hramului localității

De ziua Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul (înc. sec. II), cei circa opt mii de locuitori ai satului Peresecina din raionul Orhei au sărbătorit Hramul Bisericii din localitate.

Pe parcursul zilei, în sat au avut loc mai multe acțiuni cultural-artistice organizate de primăria localității. Astfel, în centrul satului a fost dezvelit bustul domnitorului Ștefan cel Mare, a fost instalată o scenă improvizată care a găzduit numerosi oaspeți și artiști din întreaga țară. Pentru copii au fost aduse numeroase instalații distractive, dulciuri și jucării.

Cu un mesaj de felicitare s-a adresat locuitorilor și dna Valentina Buliga care a menționat dezvoltarea satului în ultima perioadă.

”Sunteți un sat de oameni harnici, frumoși la chip și cu multe realizări pe parcursul ultimei perioade. Iluminatul stradal, construcția apeductului, reconstrucția drumului sunt cîteva din realizările cu care se pot mîndri băștinașii”, a precizat dna ministru.

09.10.2012Știri

Asistenţii sociali, ofiţeri de poliţie și lucrătorii medicali din țară vor obţine cunoştinţe şi capacităţi profesionale necesare pentru asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie

Astăzi, 9 octombrie 2012, la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă a fost lansat proiectul„Consolidarea abordării multidisciplinare pentru asigurarea unei vieţi fără violenţă”. La eveniment au participat Ambasatorul SUA, dl William H. Moser împreună cu doamna Moser, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dna Valentina Buliga, ministrul Afacerilor Interne, dl Dorin Recean.

În alocuțiunea rostită, dna Valentina Buliga a menționat că lansarea acestui proiect este un prilej pentru reiterarea angajamentelor asumate împreună pentru a combate fenomenul violenţei în familie.

Potrivit dnei ministru, proiectul „Consolidarea abordării multidisciplinare pentru asigurarea unei vieţi fără violenţă” va fi implementat graţie suportului generos al Biroului Internaţional pentru Combaterea Drogurilor şi Asistenţa Organelor de Drept al Ambasadei SUA în Republica Moldova şi va reuni eforturile Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), şi partenerilor fideli ai Guvernului, şi în special ai MMPSF- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, care de fapt sunt agenţiile care vor implementa acest proiect.

08.10.2012Știri

Angajații Internatului psihoneurologic din satul Brînzeni, raionul Edineț s-au întîlnit cu ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

În cadrul vizitei sale în raionul Edineț, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a întîlnit cu angajații Internatului psihoneurologic din satul Brînzeni, instituție subordonată ministerului.

În discuție au fost abordate chestiuni ce țin de activitatea instituției, serviciile prestate beneficiarilor, condițiile de muncă, precum și reformele demarate în domeniul protecției sociale.

Dna ministru a mulțumit angajaților pentru munca depusă zi de zi și a accentuat rolul acestora în crearea condițiilor optime de trai pentru beneficiarii instituției.


08.10.2012Știri

Dna Valentina Buliga s-a întîlnit cu primarii și angajații din domeniul protecției sociale ai raionului Edineț

La discuție au fost prezenți primari, asistenți și lucrători sociali, agenți economici din teritoriu, reprezentanți ai Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, ai Inspecției Muncii, Agenției Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă, ai Secției raionale de asistență socială și protecție a familiei. De asemenea, la reuniune a participat vicepreședintle raionului pe probleme sociale și Inspectorul șef de Stat al Inspecției Muncii, dl Dumitru Stăvilă.

În alocuțiunea rostită, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat că ministerul a elaborat un grafic de întrevederi cu reprezentanții tuturor raioanelor țării pentru informare și discuții cu privire la implementarea politicilor în domeniul protecției sociale, inclusiv ajutor social, ajutor pentru perioada rece a anului, alocații sociale , servicii sociale, etc.

Astfel, dna ministru a familiarizat audiența cu modalitățile de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece, menționînd importanța examinării operative a cererilor, precum și corectitudinea declarațiilor pe propria răspundere a solicitanților de ajutor social.

05.10.2012Știri
La Chișinău a avut loc un atelier în vederea dezvoltării capacităților partenerilor naționali privind modul de beneficiere de pe urma migrației circulare

Migrația circulară, o noțiune discutată pe larg în instituțiile naționale și internaționale, tinde să aducă soluții de ‘câștig triplu’ pentru țările de destinație prin suplinirea golurilor de pe piața de muncă, pentru țările de origine prin garantarea remitențelor în vederea dezvoltării și pentru migranți prin oferirea ocupării și exercitarea controlului asupra utilizării veniturilor acestora. Moldova, fiind o țară de origine, și-a exprimat interesul față de analizarea posibilităților de aplicare a schemelor de migrație circulară.

Gestionarea migrației circulare este inclusă în documentele principale de politici ale Republicii Moldova cu privire la migrație, cum este Strategia Națională în domeniul migrației și azilului (2012 – 2020), Programul național strategic în domeniul securității demografice (2011 – 2025), precum și în Parteneriatul de Mobilitate între Moldova și Uniunea Europeană.

03.10.2012Știri

La 4 octombrie curent, va fi organizat un atelier în vederea dezvoltării capacităților partenerilor naționali privind modul de beneficiere de pe urma migrației circulare

Migrația circulară, o noțiune discutată pe larg în instituțiile naționale și internaționale, tinde să aducă soluții de ‘câștig triplu’ pentru țările de destinație prin suplinirea golurilor de pe piața de muncă, pentru țările de origine prin garantarea remitențelor în vederea dezvoltării și pentru migranți prin oferirea ocupării și exercitarea controlului asupra utilizării veniturilor acestora. Moldova, fiind o țară de origine, și-a exprimat interesul față de analizarea posibilităților de aplicare a schemelor de migrație circulară.

Gestionarea migrației circulare este inclusă în documentele principale de politici ale Republicii Moldova cu privire la migrație, cum este Strategia Națională în domeniul migrației și azilului (2012 – 2020), Programul național strategic în domeniul securității demografice (2011 – 2025), precum și în Parteneriatul de Mobilitate între Moldova și Uniunea Europeană.

03.10.2012Știri

Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei s-a întîlnit cu membrii Asociației Culturale ”Basarabia” din orașul Torino, Italia

În cadrul vizitei au avut loc mai multe întîlniri cu membrii comunității de moldoveni și reprezentanții autorităților din Provincia Torino.

În cadrul întrevederilor au fost abordate mai multe probleme cu care se confruntă comunitatea moldovenilor din Torino, între care lipsa unui acord cu privire la asigurarea social a muncitorilor moldoveni din Italia, document solicitat de mai multe ori de catre Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova.

De asemenea, s-a discutat despre colaborarea dintre Provincia Torino și Moldova în domeniul turismului, agriculturii, culturii și atragerea investițiilor prin organizarea unor întîlniri bilaterale.

02.10.2012Știri

Un grup de tineri angajaţi ai ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au avut o întrevedere cu dna Valentina Buliga

Tinerii specialişti care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante au fost salutați în prima zi de lucru de către dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Dna Valentina Buliga a felicitat noii angajați, urîndu-le realizări frumoase, perseverenţă şi noi cunoştinţe pe tărîmul profesional.

“De aptitudinile, implicarea şi aportul tinerii generaţii depinde viitorul ţării noastre. De accea Vă doresc mult succes şi într-un ceas bun”, a spus Valentina Buliga.

La rîndul lor, tinerii specialiști au promis să nu dezamăgească aşteptările conducerii ministerului.

02.10.2012Știri

Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a efectuat o vizită de lucru în raionul Rîșcani

Dna Valentina Buliga a avut, în incinta Primăriei orașului Rîșcani, o întrevedere cu conducerea raionului, primarii tuturor celor 28 de localități din raion, şefii direcţiilor şi secţiilor raionale, reprezentanţii serviciilor descentralizate şi desconcentrate în teritoriu, precum şi asistenţi sociali, lucrători sociali şi cetăţeni ai acestei unităţi administrativ-teritoriale.

În alocuţiunea sa, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a informat audienţa despre situaţia social-economică a ţării, politicile promovate de minister în domeniul muncii, protecţiei sociale, protecţiei familiei, persoanelor cu dizabilităţi, problemelor demografice şi migraţionale.

În context, dna Valentina Buliga a menţionat că reformele promovate de actualul Guvern nu sunt deloc uşoare, dar care au menirea să asigure garanţii sociale în viitor. Actualmente, Republica Moldova este afectată atît de criza economică, cît şi de fenomenul îmbătrînirii populaţiei, creşterea numărului de şomeri, migraţia forţei de muncă, descreşterea rolului familiei în societate, abandonul copiilor, probleme care impun metode noi de soluţionare, cu impact pozitiv nu doar în prezent, ci şi care ar crea un sistem social echitabil şi stabil pentru viitor.

01.10.2012Știri

În instituțiile sociale pentru persoane în etate s-a desfășurat acțiunea ”Grădina Solidarității”

De Ziua Internațională a Oamenilor în Vîrstă, marcată anual la 1 octombrie, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație, HelpAge International și autoritățile publice locale au lansat și desfășurat acțiunea ”Grădina Solidarității”.

La ora 14.00, în curțile azilurilor pentru bătrîni din întreaga țară a avut loc acțiunea ”Grădina Solidarității”, în cadrul căreia au fost plantați arbori, arbuști și flori, atît de către persoane în etate, cît și copii, tineri, persoane publice, etc.

În capitală, evenimentul s-a desfășurat loc pe teritoriul Azilului republican pentru invalizi și pensionari, iar la acțiune au participat dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, dna Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova, parteneri, copii și persoane în etate.

01.10.2012Știri

Astăzi este marcată Ziua Internațională a Persoanelor în Etate

La 1 octombrie la nivel global este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate care în acest an se desfăşoară sub genericul „Longevitatea formează viitorul”.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor în Etate, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie şi HelpAge International a lansat, în cadrul unei conferințe de presă raportul global „Îmbătrânirea populaţiei: O Celebrare şi O Provocare”, care oferă în premieră o introspecţie în evoluţia situaţiei persoanelor în etate din întreaga lume.

Dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a menționat la ceremonia de lansare că raportul a fost elaborat cu contribuţia a peste 20 de entităţi ONU, inclusiv a comisiilor regionale a Naţiunilor Unite, ONG-urilor internaţionale şi a peste 1300 persoane vârstnice din 36 de ţări ale lumii. „Îmbătrânirea populaţiei: O Celebrare şi O Provocare” foloseşte probe noi şi aprofundate pentru a oferi îndrumări detaliate, bazate pe recomandările Planului Internaţional de Acţiuni de a Madrid privind Îmbătrânirea în vederea adaptării politicilor la o lume cu o nouă experienţă, acumulată în procesul de îmbătrânire.

Anunturi
22.10.2012Anunt

La 23 octombrie curent va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Colegial al ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei

La intrunire sunt invitaţi să participe Şefii Direcţiilor/Secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei, Şedinţa va avea loc cu incepere de la ora 10.00 în sala de şedinţe a ministerului ( et. 4, str.V.Alecsandri, 1).

Reportaje
Comunicate
15.10.2012Felicitare

Mesajul dnei Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei adresat cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Spațiul Rural

”În anul 1995 la Conferinţa Internaţională a Femeilor de la Beijing s-a propus să se fixeze o zi pentru sărbătorirea femeilor din mediul rural. S-a ales ziua de 15 octombrie pentru a fi aproape de 16 octombrie cind se sărbătoreşte Ziua Mondiala a Alimentaţiei, deoarece femeile de la sate au rol principal în producerea hranei.

Este bine cunoscut că femeile din mediul rural reprezintă un grup foarte numeros, pe umerii cărora, de cele mai multe ori, stau toate greutăţile familiei şi a gospodăriei rudimentare. Totodată, aceste femei trebuie să conştientizeze că au dreptul la cunoaştere, la informare, comunicare şi la egalitatea de şanse intre femei şi bărbaţi pentru ocuparea de funcţii şi demnităţi.

În fiecarei an la 15 octombrie, femeile din întreaga lume cer să fie ascultate, să li se pună în valoare modul lor de gîndire, cunoaşterea lor intuitivă, aspiraţia lor pentru o lume mai bună, să participe în mod concret în procesul de dezvoltare a societăţii . Ele doresc să catalizeze voinţa economică şi cea politică, pentru a transforma aceste sisteme astfel încît să se permită o dezvoltare durabila, egalitatea de şanse şi instaurarea păcii.

Astfel, acţiunile organizate în această zi îşi propun să schimbe mentalitatea şi să le convingă pe femei că rolul lor e evident mai mare decât cel de bune gospodine şi soţii.

Cu prilejul acestei sărbători adresez în numele Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cele mai sincere şi calde felicitări femeilor de la sate. Fie ca această zi să le aducă sănătate, putere, răbdare, pace şi curaj. Iar spiritul de iniţiativă să le însoţească întotdeauna pentru aşi putea pune în valoare calităţile lor deosebite, pe care sunt sigură că le posedă.
Le urez să devină o voce puternică care ar contribui la îmbunătăţirea vieţii economice a ţării, prin deschideri de afaceri în mediul rural. Totodată, să nu uite că sunt ocrotitoarele familiei care cresc şi educă noi generaţii.

La mulţi ani, stimate femei de la sate!”, se menționează în mesajul  dnei Valentina Buliga cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Spațiul Rural.sus
Despre Minister Instituţii Subordonate Activităţi Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative Transparenţa în procesul decizional Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Serviciul de presă Galerie foto Petiții Achiziţii publice Funcţii vacante Referinţe utile Contacte
Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7299939