Astăzi: 01.07.2015
md ru en
Despre Minister
Instituţii Subordonate
Activităţi
Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative
Transparenţa în procesul decizional
Iniţierea elaborării deciziilor
Proiecte de decizii
Rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional
Norme de reglementare a transparenţei decizionale
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
Serviciul de presă
Galerie foto
Petiții
Achiziţii publice
Funcţii vacante
Referinţe utile
Contacte
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare a Republicii Moldova
Informaţii de Contact
MD-2009, Chisinau,
str. Vasile Alecsandri, 1

tel.:(+373) 22 26-93-01; 26-93-60;
fax:(+373) 22 26-93-10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pagina de start | Transparenţa în procesul decizional | Iniţierea elaborării deciziilor Pagina de start
Iniţierea elaborării deciziilor


28.12.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.756-XIV din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 14 ianuarie 2013, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, mun.Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-39.


24.09.2012
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță inițierea procesului de ajustare a cadrului legislativ-normativ existent cu  privire la prevenirea  și  combaterea  violenței  în  familie la standardele europene din domeniu.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, anunță inițierea procesului de armonizare a legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, cu standardele europene existente.
 
Recomandările şi opiniile părţilor interesate pot fi expediate la adresa: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (Direcția politici de asigurare a egalității de gen și prevenirea violenței), str. Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău MD-2009, sau la adresa electronică: lilia.pascal@mmpsf.gov.md .

Pentru informații suplimentare, apelați la numărul de telefon: 022 26 93 49, dna Lilia Pascal.

Menționăm că în data de 14 septembrie 2012, a avut loc ședința consultativă în scopul discutării procesului de inițiere a procedurii de modificare a  legislației. Urmare a ședinței menționate s-a decis ca experții să prezinte în termen de o lună o analiză axată pe lacunele, dificultățile și barierele întîmpinate în realizarea competențelor pentru instituțiile din cadrul mecanismului instituțional din domeniu.18.04.2012
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă definitivarea procesului de efectuare a analizei ex-ante a politicii publice  "Stimularea angajării tinerilor în cîmpul muncii" şi prezintă proiectul raportului PPP pentru comentarii şi propuneri.

Sugestiile, pot fi expediate la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: anna.gherganova@mmpsf.gov.md sau mmpsf.ppp@gmail.com 

Stimularea angajării tinerilor în cîmpul muncii. Propunerea de politici publice
08.02.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 al Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială  a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl”. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 20 februarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md06.02.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 al Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială  a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl”. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 20 februarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md


02.02.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social ”Respiro” şi a Standardelor minime de calitate”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 17 februarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. 0 (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-22 sau 26-93-67.01.02.2012
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă despre iniţierea procesului de efectuare a analizei ex-ante a politicii publice în domeniul angajării în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt.
Comentariile şi propunerile  pot fi expediate la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: anna.gherganova@mmpsf.gov.md sau mmpsf.ppp@gmail.com 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, la tel: (022) 269 361 sau Direcţiei Dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale, la tel: (022) 269-391

27.01.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.489 -XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pînă la data de 3 februarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39

23.01.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.905 din 24 septembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare şi transfer al cheltuielilor aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor necontributive.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 2 februarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39.

16.01.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului  Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea punctului 53 din Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, până la data de 31 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39

10.01.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social ”Asistență personală” şi a Standardelor minime de calitate”.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 24 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. 0(22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-22 sau 26-93-67.


05.01.2012
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la Planul de acţiuni privind realizarea Observaţiilor şi recomandărilor Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale pe anii 2012-2015”.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 25 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: nina.punga@mmpsf.gov.md.  

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-92.


26.12.2011

În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului  Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010.
.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, până la data de 25 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39.


26.12.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului  Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22 iulie 2004.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, până la data de 25 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-3920.12.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege „Cu privire la minimul de existenţă” şi a proiectului Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă”. 

În procesul de examinare şi coordonare a proiectului Legii cu privire la minimul de existenţă, inclusiv în şedinţele Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, s-a decis de a înainta concomitent cu proiectul legii vizate şi a proiectului Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.

 Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 10 ianuarie 2012, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: nina.punga@mmpsf.gov.md.  Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-92.

16.12.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”.
 Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 30 decembrie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md14.11.2011
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Privind stabilirea regimului de muncă”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de            14 decembrie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, mun. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-71, persoana de contact: Sergiu Morari.

01.11.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 11 noiembrie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39


31.10.11
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va desfăşura dezbateri publice pe marginea capitolului „Sistemul de pensii echitabil și sustenabil” din cadrul proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare – Moldova 2020

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei invită toţi doritorii să participe la dezbaterile publice pe marginea capitolului „Sistemul de pensii echitabil și sustenabil” din cadrul proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare – Moldova 2020.

Evenimentul va avea loc la 7 noiembrie 2011, cu începere de la ora 15:00, în incinta sălii de şedințe a ministerului (str.V.Alecsandri, 1, etaj 4).

Menționăm că proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare – Moldova 2020 poate fi accesat pe site-ul www.particip.gov.md.


24.10.2011
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.495 din 11 mai 2004”.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de            24 noiembrie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, mun. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md 

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-71, persoana de contact: Sergiu Morari.


30.09.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului  Hotărârii  Guvernului  cu  privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, până la data de 18 octombrie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39

08.09.2011
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei informează despre iniţierea procesului de elaborare a Propunerii de Politică Publică “Diminuarea fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă”.
Grupul de lucru creat pentru elaborarea Propunerii de Politică Publică va efectua analiza ex-ante a impactului politicii publice în conformitate cu etapele descrise în Ghidul metodologic cu privire la analiza ex-ante a impactului politicilor publice.
Pentru asigurarea calităţii Propunerii de Politică Publică în cauză, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei invită toate părţile interesate să prezinte recomandări şi sugestii la adresa electronică: cristinaturcanu@yahoo.com şi la telefonul 26-93-61 sau la adresa: anna.gherganova@mmpsf.gov.md şi la telefonul 26-93-91.

Ordin cu privire la aprobarea componenţei grupului de lucru pentru elaborarea Propunerii de Politică Publică cu privire la diminuarea fenomenului de ocupare informală, conform Ghidului metodologic cu privire la analiza ex-ante a impactului politicilor publice

27.07.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului Hotăririi Guvernului "Cu privire la activitatea Î.S. Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie si Reabilitare".
Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15.08. 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-22, persoana de contact: Vasile  Cușca.


26.07.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la minimul de existenţă.”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 20 august 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: nina.punga@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-92.

25.07.2011

În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului ” Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale, structurii şi efectivului-limită ale acesteia”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 5 august 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. 0(22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

21.07.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 29 iulie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: laura.grecu@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-39

În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 29 iulie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: laura.grecu@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (022) 26-93-39


08.07.2011
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea consultărilor publice a proiectului de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modul de elaborare a standardelor ocupaţionale”, elaborat în scopul stabilirii bazei juridice referitor la modalitatea şi procedura de elaborare a standardelor ocupaţionale, crearea comitetelor sectoriale şi rolul lor în elaborarea proiectelor standardelor ocupaţionale.
Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris,  pînă  la data de 15 august 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: nina.punga@mmpsf.gov.md.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-92, persoana de contact: Nina Pungă.

27.06.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificările şi completările ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 30 iunie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39


27.06.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 30 iunie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurări sociale din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-39


21.06.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de Hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă. 

 Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 21 iulie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


07.06.2011

În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 27 iunie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (022) 26-93-10 sau la e-mail: ecaterina.berejan@mmpsf.gov.md, popa.marina4@gmail.com .
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurare a egalității de gen și prevenirea violenței, la tel: (022) 26-93-51, 26 93 50.

26.04.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social Echipă mobilă şi a Standardelor minime de calitate”. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 16 mai 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-60 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-67, persoane de contact: Lilia Herţa, Cristina Ursu.13.04.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de Hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă. 

Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 13 mai 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


03.03.2011
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de Hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

 Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 25 martie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

 Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


01.03.2011
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de           30 martie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, mun. Chişinău, MD-2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-71, persoana de contact: Sergiu Morari.22.02.2011
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei anunță inițierea elaborării Proiectului  hotărîrii Guvernului „Cu privire la  modificarea  anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 350 din 07.04.2006 cu privire la instituirea  Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi”.

Comentariile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 25 februarie 2011 la adresa: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chișinău MD 2009; prin fax – la nr. 72 72 74.

Pentru informații suplimentare, Vă puteți adresa Direcției politici de asigurare a egalității de gen și prevenirea violenței, la tel: 26 93 50, persoana de contact: Marina Popa, consultant.


03.02.2011
Propunere de politică publică: Serviciul social de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitate severă care necesită îngrijire permanentă, format pdf, 853 KB

20.01.2011
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006”.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 30 ianuarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-71, persoana de contact: Sergiu Morari.


18.12.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 01 februarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-22, persoana de contact: Vasile  Cușca.
07.12.2010
     În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expuşi unui potenţial risc în medii explozive.
            Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 ianuarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
            Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


07.12.2010
     În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care decurg sau pot să decurgă din expunerea la vibraţii mecanice.
            Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 ianuarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
            Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


07.12.2010
        În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împo­triva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscuri­lor pentru auz.
            Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 ianuarie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
            Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.

07.12.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime în materie de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, care rezultă sau pot rezulta din expunerea la cîmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) în timpul lucrului.
            Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 ianuarie 2011, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
            Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


07.12.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate,în scris, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-60, 72-72-74 sau la adresa de e-mail: popa.marina4@gmail.com , secretariat@mmpsf.gov.md
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-50, persoana de contact: Marina Popa.


09.09.10
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor.
 Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 30 septembrie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.07.09.10
În  corespundere  cu demersul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nr.DI-04/1-M11508 din 5.07.2010, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Vă remite notificarea Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (UN HCHR), prin care se confirmă faptul că în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului pentru Drepturile Economice şi Culturale din luna mai 2011, va fi examinat cel de-al al doilea Raport periodic al Republicii Moldova privind implementarea Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

Întru susţinerea, de către Republica Moldova a raportului în cauză, precum şi în scopul evaluării stadiului de implementare a drepturilor conţinute în Pact, Comitetul a remis lista întrebărilor, la care Republica Moldova urmează să prezinte informaţie suplimentară la acest raport în luna noiembrie 2010. 

Varianta electronică a documentelor respective, tradusă neoficial, a fost plasată pe pagina web a ministerului „www.mmpsf.gov.md/Transparenţa în procesul decizional/Proiecte de decizii, unde le puteţi accesa după cum urmează:

1. E.C.12.2008.2 RO final.doc -  Nota Secretarului – General „Îndrumar privind documentele aferente Tratatului care urmează a fi prezentate de Statele-Părţi, în conformitate cu articolele 16 şi 17 ale Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale”; 

2. E.C.12.MDA.Q.2-EN.doc rom.doc – Implementarea Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale. Lista problemelor care trebuie abordate în legătură cu analiza celui de al doilea Raport periodic al Republicii Moldova cu privire la articolele 1 - 15 din Pactul internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale. (E/C.12/MDA/2); 

3. Raport_DESC_final_din 04.07.08 - proiectul Raportului Naţional periodic privind implementarea Pactului internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi Culturale în Republica Moldova, elaborat în a.2008.

În context, solicităm respectuos examinarea întrebărilor abordate şi actualizarea compartimentelor din proiectul Raportului Naţional vizat ce ţin de competenţele Dumneavoastră şi prezentarea, în termen de până la 5 octombrie 2010, a informaţiei corespunzătoare actualizate.

Concomitent, solicităm ca modificările de rigoare să fie operate şi în varianta electronică a proiectului Raportului Naţional, cu text cursiv, marcând completările propuse cu culoare galbenă şi să le expediaţi la E-mail: nina.punga@mmpsf.gov.md19.08.2010
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, propunem pentru consultări publice proiectul Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Republica Moldova.

Esenţa documentului constă în stabilirea căilor de soluţionare a problemelor ce privesc populaţia şi dezvoltarea, precum şi pentru mobilizarea administrativă, a resurselor financiare, eforturilor comunităţii în vederea redresării stării demografice actule, diminuării efectelor şi tendinţelor nefavorabile privind procesele de schimbare a structurii populaţiei şi a impactului economic previzibil.

Strategia conţine caracterizarea succintă a situaţiei socio-demografice actuale, elucidarea problemelor şi definirea riscurilor, propune căile strategice de adaptare la noile condiţii ale structurii demografice şi de dezvoltare a capacităţilor instituţionale destinate creării premiselor pentru inversarea cursului proceselor demografice actuale.

În concepţia documentului preconizat pentru implementare pe o perioadă de 15 ani, abordările problemelor demografice au scopul să cimenteze viziunile şi acţiunile pentru realizarea obiectivelor de securitate demografică, care vor fi destinate asigurării acelor stări ale populaţiei ce exprimă absenţa riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor de orice natură, în vederea respectării intereselor şi condiţiilor vieţii umane. Astfel, Strategia are menirea să prezinte instrumentele de bază în planificarea şi elaborarea politicilor sectoriale de susţinere şi dezvoltare a populaţiei pentru crearea condiţiilor de siguranţă şi bunăstare.

Părţile interesate sînt invitate să prezinte în scris comentarii şi propuneri pe marginea proiectului Strategiei pînă pe data de 8 octombrie 2010, în adresa Secţiei politici demografice (Secretariatul CNPD): Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax la nr. (22) 269 366 sau prin email: demografie@cnpd.gov.md, larisa.rotaru@mmpsf.gov.md.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Secţiei politici demografice din cadrul Ministerului, la tel: (22) 269 365, 269 366, persoana de contact: Rotaru Larisa, şef secţie, secretar al CNPD.

Proiectul Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice este disponibil şi pe pagina web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei www.mmpsf.gov.md (rubrica Transparenţa în procesul decizional/Iniţierea elaborării deciziilor).


9.08.2010

           
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de producere a unor afecţiuni dorso-lombare.

            Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 31 august 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

            Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.3.08.2010

În conformitate cu art.9 din legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.862 din 16 iulie 2003 „Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă”.
 
Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 10 august 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, MD-2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 1,; prin fax – la nr. (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-91, persoana de contact: Gherganova Anna.
 
  
În conformitate cu art.9 din Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”.
 
Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 10 august 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, MD-2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 1,; prin fax – la nr. (22) 26-93-10 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-91, persoana de contact: Gherganova Anna.29.07.2010
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Contractului-model individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.

Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 25 august 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,      MD-2009, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 1,; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md
 
Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.07.07.2010

În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 31 iulie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22) 26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Cătălina Doru.


29.06.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate, pînă la data de 15 iulie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-60 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen şi prevenirea violenţei din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-50, persoana de contact: Marina Popa.


21.05.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.
Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 31 mai 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-60 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-48, persoana de contact: Viorica Pleşca.


18.05.2010
În conformitate cu art.9 din  Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.495 din  11 mai 2004.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 iunie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă şi parteneriat social din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-71, persoana de contact: Sergiu Morari.12.05.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciului Casă comunitară şi a Standardelor minime de calitate.

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 31 mai 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-60 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul ministerului, la tel: (22) 26-93-67, persoana de contact: Cristina Ursu.


10.05.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţierea elaborării Proiectului de hotărîre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 5 iunie 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoana de contact: Catalina Doru.01.04.2010
În conformitate cu art. 9 din  Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei anunţă iniţerea elaborării Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului Contravenţional al Republicii Moldova şi a Proiectului de hotărîre a Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de atestare a salariaţilor din unităţi. 

Comentariile şi propunerile  urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 1 mai 2010, la adresa: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, str. Vasile Alecsandri 1, or. Chişinău MD 2009, Republica Moldova; prin fax – la nr. (22)26-93-71 sau la adresa de e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei raporturi de muncă din cadrul Ministerului, la tel: (22) 26-93-72, persoane de contact: Catalina Doru, Alina Gheorghiţă.sus
Ultima actualizare: 28.12.2012
Despre Minister Instituţii Subordonate Activităţi Consiliul de coordonare a asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale
Acte legislative şi normative Transparenţa în procesul decizional Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) Serviciul de presă Galerie foto Petiții Achiziţii publice Funcţii vacante Referinţe utile Contacte
Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7276134